Maak personeelskrapte- en tekorten bespreekbaar

Wilt u personeelskrapte bespreekbaar maken? Start dan met het voeren van een oplossingsgerichte dialoog met de IZZ aanpak InDialoog. Bekijk enkele voorbeeldstellingen over personeelskrapte die u bespreekbaar kunt maken in uw organisatie en teams.

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema.

E. Personeelskrapte en -tekorten

1. Binnen ons team is sprake van personeelskrapte, maar niet van een personeelstekort. 
2. Binnen ons team is momenteel sprake van een tekort aan personeel waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar komt. 
3. Er is weliswaar sprake van personeelskrapte in ons team, maar we kunnen nog steeds de kwaliteit van zorg leveren die we zouden willen.
4. Ik kan niet de zorg leveren die ik zou willen, omdat er te weinig personeel is.
5. De personeelskrapte in ons team heeft negatieve gevolgen voor mijn eigen (lichamelijke en/of geestelijke) gezondheid. 
6. Binnen ons team is er niet zozeer sprake van een kwantitatief tekort aan personeel (te weinig medewerkers), maar eerder van een kwalitatief tekort (te weinig deskundig/specifiek opgeleid personeel).
7. Indien wij als team door personeelskrapte de keuze hebben tussen slechts enkele patiënten/cliënten helpen op een goede manier of veel patiënten/cliënten helpen door half werk af te leveren, zouden we als team voor dat eerste moeten gaan.

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema