Meer, beter en anders

We weten dat 180.000 zorgmedewerkers jaarlijks van baan wisselen. Van wie er 80.000 de sector verlaten. Dat laatste is echt te veel. Met het actieprogramma “Werken in de zorg” zet VWS in op meer, beter en anders.

Meer mensen die kiezen voor de zorg. Meer uitdagend onderwijs en een leven lang leren zijn belangrijke speerpunten. Maar vooral moet ook het werk ánders. Met het oog op het behoud van het huidige personeel. Bovendien is hun zorg­gebruik hoog. Dus is er aandacht nodig voor belasting én tevredenheid.

Het is belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben. En dat ze een gevoel van eigenaarschap hebben. Schrap onnodige regels en laat mensen niet iets doen waarvoor ze niet zijn opgeleid. Een verpleegkundige hoeft geen ramen te lappen. Het gaat om maatwerk. Zodat het werk beter aansluit bij de wensen van de mede­werkers. Bij hun thuissituatie, bij hun fysieke mogelijk­heden. 

Dat begint met een goed gesprek. Tussen medewerker en leidinggevende, en tussen bestuur en medewerkers. Wil iemand écht wisselen van baan, dan moeten we er alles aan doen om deze persoon voor de zorgsector te behouden. Dat vergt een gesprek tussen de zorgorganisaties in de regio. Een kwestie van verder kijken dan het eigen organisatiebelang. Zodat deze medewerker op een andere plek ook enthousiast kan zijn. En wat is een beter uithangbord voor de zorg dan enthousiaste medewerkers?

Cécile Goebel is programmamanager Werken in de Zorg bij het ministerie van VWS.