Samen Werken aan de Winkel

Onlangs las ik over het project ‘Werk aan de Winkel’ van het KNGF en de HAN. In dit project wordt onderzocht in welke mate het integreren van werkgerelateerde factoren en het verbeteren van de samenwerking met de cliënt en andere arbo-/zorgprofessionals, de doeltreffendheid en doelmatigheid van fysiotherapie verbetert. Mijn aandacht werd meteen getrokken, wat een mooi project! Want vanuit onze achterban, medewerkers in de zorg, horen we namelijk vaak terug hoe belangrijk het is om de factor arbeid mee te nemen in de behandeling.

Zorgmedewerkers positief over kwaliteit fysiotherapie

We weten dat werken in de zorg fysiek belastend is. Eén op de drie zorgmedewerkers met een IZZ Zorgverzekering, maakt gebruik van fysiotherapie en 85% ervaart fysieke klachten. Omdat fysiotherapie voor onze leden erg belangrijk is, spreken we hier regelmatig met ze over in onze ledenpanel-onderzoeken. In deze ledenpanels zijn ook de fysiotherapeuten vertegenwoordigd. Hieruit kwam naar voren dat de zorgprofessionals uit ons collectief positief zijn over de kwaliteit van de fysiotherapie behandelingen. Hun fysieke klachten worden vaak verholpen. Ze zijn tevreden over de grondigheid (doorvragen) bij de diagnose. Ze krijgen goed advies over houding, beweging en oefeningen. En ze waarderen het persoonlijke contact en de mate van inspraak.  

Werk weinig besproken

Wel vinden ze, en daar ligt een duidelijk verband met het project Werk aan de Winkel, dat er meer aandacht nodig is tijdens de behandeling voor de relatie van de klacht met het werk. En, nog specifieker, met het werken in de zorg. Fysiotherapeuten bespreken dit te weinig, zeggen onze leden, ook welke gevolgen de fysieke klachten hebben op het werk en op langere termijn. Maar ook geven leden aan dat er een groot verschil is tussen fysiotherapeuten: niet alleen als het gaat om de behandeling van de klacht, maar vooral als het gaat om het bespreken van de klacht in relatie tot het werk. Onze leden vinden het samenspel van fysieke klachten in relatie tot werk en de plek die dit in de behandeling krijgt juist erg belangrijk. 

Praktijkproef arbeidsfysio

We hebben in samenwerking met de NVBF een praktijkproef arbeidsfysio gedaan. Daarin kregen 150 zorgmedewerkers een uitgebreide intake bij een arbeidsfysiotherapeut. Die kijkt standaard naar de relatie tussen werk en lichamelijke klachten. We keken of daardoor klachten beter verholpen werden. Wat blijkt? Een intakegesprek met een arbeidsfysiotherapeut helpt om de oorzaak van fysieke klachten te vinden. Door arbeidsfysiotherapie kunnen zorgmedewerkers het werk fysiek beter aan en ze zijn daardoor productiever. Daarnaast wordt sneller duidelijk of er psychische klachten meespelen. Zo nodig kan er dan tijdig naar passende psychische zorg worden doorverwezen. Een arbeidsfysiotherapeut is speciaal opgeleid om eerst naar de oorzaak van de klacht te kijken. Pas daarna start de behandeling of wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener.

Ik zie dus veel overeenkomsten tussen de bevindingen vanuit het project Werk aan de Winkel en de uitkomsten van de ledenpanels van IZZ. Ik denk dat we veel kunnen leren van elkaar. Laten we sàmen werken: er is voldoende werk aan deze winkel.Roland Kip
Algemeen directeur
Stichting IZZ

IZZ, voor gezonde zorgmedewerkers en -organisaties

Voor goede zorg zijn gezonde zorgmedewerkers nodig. En gezonde zorgorganisaties. Bij IZZ werken we hier aan. Iedere dag. Ontdek alle voordelen.

Lees meer