Maak fysieke belasting bespreekbaar

Wilt u de fysieke belasting verlagen in uw organisatie? Start dan met het voeren van een oplossingsgerichte dialoog met de aanpak InDialoog van IZZ. Bekijk enkele voorbeeldstellingen over fysieke belasting die u bespreekbaar kunt maken in uw organisatie en teams.

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema.

A. Werkhouding en lichamelijke belasting

1. Ik weet precies hoe ik de juiste houding moet aannemen om zo min mogelijk lichamelijke belasting te ervaren tijdens mijn werk. 

2. Wanneer ik niet (meer) precies weet hoe ik de juiste houding aan moet nemen om lichamelijke overbelasting te voorkomen tijdens werkzaamheden, vraag ik het aan collega’s.

3. De werkzaamheden die lichamelijk belastend zijn in mijn werk worden voldoende afgewisseld met minder lichamelijk belastende werkzaamheden.

B. Gebruik (til)hulpmiddelen

1. Tijdens het werken onder hoge tijdsdruk is het gerechtvaardigd om de (til)hulpmiddelen niet te gebruiken. 
2. De (til)hulpmiddelen moeten altijd gebruikt worden, ook als de cliënt
hier bezwaren tegen heeft. 
3. De extra tijd die het kost om (til)hulpmiddelen te gebruiken (ten opzichte van manueel tillen) vind ik het niet waard. 

C. Beeldschermwerk en zittend werk

1. Ik heb (weleens) lichamelijke klachten doordat ik langdurig werkzaamheden uitvoer achter een computer. 
2. De stoelen, bureaus en werkplekken die wij gebruiken om onze computerwerkzaamheden uit te voeren zijn van voldoende kwaliteit om lichamelijke overbelasting te voorkomen.
3. Het goed instellen van een computerwerkplek kost te veel tijd en moeite. 

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema