Onderzoek gestart naar verlagen van werkdruk op de Spoed Eisende Hulp

Stichting IZZ onderzoekt het samen met de Universiteit Leiden en 19 ziekenhuizen de werkdruk op de SEH. Zomer 2017 is het onderzoek klaar.

Drukker dan ooit op SEH

Het is de laatste jaren op de SEH drukker dan ooit. De vergrijzing en de sluiting van verzorgingshuizen zijn een belangrijke factor. Ouderen komen veel vaker op de SEH. Verder hebben veel SEH’s vacatures waarvoor ze geen mensen vinden. En ten slotte komen geweld en agressie door patiënten en hun naasten vaker voor. Het Amphia Ziekenhuis heeft Stichting IZZ benaderd om onderzoek te doen.

Onderzoek in 19 ziekenhuizen

Stichting IZZ laat als belangenbehartiger van medewerkers in de zorg een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de problematiek rondom de psychosociale arbeidsbelasting op de SpoedEisende Hulp (SEH). Het moet uitwijzen welke maatregelen helpen om de werkdruk voor zorgmedewerkers te verlagen. Het geeft ook inzicht in hoe SEH-medewerkers de psychosociale arbeidsbelasting ervaren. Aan ons onderzoek doen 19 ziekenhuizen mee.

Deelnemende ziekenhuizen:

 1. Amphia Ziekenhuis
 2. Catharina Ziekenhuis
 3. Diakonessenhuis
 4. Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis
 5. Gelre Ziekenhuis
 6. Haga Ziekenhuis
 7. Jeroen Bosch Ziekenhuis
 8. Laurentius Ziekenhuis
 9. LUMC
 10. MC Haaglanden
 11. Medisch Centrum Leeuwarden
 12. St Anna Zorggroep
 13. UMC Utrecht
 14. VUMC
 15. Westfries Gasthuis
 16. Ziekenhuis Gelderse Vallei
 17. Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen
 18. AMC
 19. Ziekenhuisgroep Twente

Resultaten onderzoek

We verwachten de uitkomsten zomer 2017. Over twee jaar willen we het onderzoek herhalen en kijken welk effect genomen maatregelen hebben.

Adviesraad 


De adviesraad staat onder leiding van (voorzitter) drs. Dominique Vijverberg MBA, directeur Stichting IZZ en is verder als volgt samengesteld:

 • Elise Merlijn, bestuurder FNV;
 • Caroline van den Brekel, directeur Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD);
 • Cora Hoffman, bestuurder Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV)
 • dr. Marjolein Tasche, directievoorzitter Haga Ziekenhuis
 • Prof. dr. C.M.J.G. Maes, emeritus hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

Daarnaast hebben de volgende organisaties aangegeven het project te steunen door het geven van advies en het beschikbaar stellen van hun netwerken voor communicatiedoeleinden:

 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Ministerie van VWS
 • Ministerie van SZW