Zorgorganisaties verschillen fors in gebruik fysiotherapie

Bijna 32% van de zorgmedewerkers krijgt fysiotherapie. Maar er zijn grote verschillen tussen zorginstellingen. Het slechts scorende ziekenhuis telt bijvoorbeeld 5 keer zoveel fysiotherapiegebruikers als het best scorende ziekenhuis. Dat blijkt uit ons Jaarrapport Zorggebruik.

Stijging fysiotherapie zet door

Van alle zorgmedewerkers gebruikte 31,8% fysiotherapie in 2016. Daarmee zet de stijging in het gebruik door. In 2015 was dit cijfer nog 29,7%. Zorgmedewerkers gebruiken ook meer fysiotherapie dan andere Nederlandse werknemers. Van werkend Nederland gebruikte 26% fysiotherapie.

Gemiddeld gebruik per branche

Het gemiddelde aantal zorgmedewerkers dat in 2016 fysiotherapie gebruikte:

  • 29,5% in de ziekenhuizen
  • 35,5 % in de verpleging, verzorging, thuiszorg (VVT)
  • 30,1% in de geestelijke gezondheidszorg
  • 34,6 % in de gehandicaptenzorg (GHZ)
  • 31,8% in de gehele zorgsector

Grote verschillen tussen top en hekkensluiters

Binnen de branches zijn er grote verschillen tussen zorgorganisaties. In het best scorende zorgorganisatie gebruikte 13%  van de zorgmedewerkers fysiotherapie. In het slechtst scorende zorgorganisatie was dat 76%.