Behoud jonge zorgmedewerkers met deze aanpak

Wilt u de uitstroom van jonge zorgmedewerkers verlagen? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over psychische belasting en werk-privé balans en werk toe naar oplossingen.

Hoe behouden we jonge zorgmedewerkers?

Jongeren in de zorg geven aan vaker emotioneel uitgeput te zijn dan ouderen. Ze ervaren een hogere psychische belasting en het verzuim in deze groep stijgt. Ook denken jongeren vaker dan ouderen na om van baan te wisselen, en zelfs de zorgsector in zijn geheel te verlaten. Een gezond en veilig organisatieklimaat is dan van groot belang. Denk hierbij aan het verbeteren van de werksfeer en het verbeteren van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. Hoe kunt u ervoor zorgen dat jonge zorgmedewerkers behouden blijven in uw organisatie? De IZZ aanpak InDialoog helpt.

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken

De dialoog aangaan en perspectief bieden 

Jongeren gaan ervan uit dat ze in hun baan volop kunnen meepraten. Het is dus belangrijk om ze die kans te geven en serieus naar hen te luisteren. Met de IZZ aanpak InDialoog maak je het meepraten mogelijk en kun je werken aan werkstress en werkplezier.

behoud jonge zorgmedewerkers - IZZ aanpak InDialoog

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen werkdruk 

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden waarmee u aan de slag kunt.

1. Ik geef mijn grenzen aan wanneer de werkdruk voor mij te hoog wordt, ook als ik weet dat dit mogelijk (negatieve) gevolgen heeft voor de zorgverlening van patiënten/cliënten.
2. Als de werkdruk bij iemand in het team te hoog wordt, wordt dit aangekaart zodat we dit met collega’s in het team gezamenlijk op kunnen lossen.
3. De ervaring van werkdruk is bespreekbaar in ons team. 
4. We hebben voldoende vrijheid om als team de werkdruk zelf zoveel mogelijk te verminderen. 
5. We besteden in ons team onze schaarse tijd en aandacht aan de juiste
taken en werkzaamheden.
6. Het is voor mij helder welke van mijn taken en werkzaamheden de
hoogste prioriteit hebben.

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema