De snelste weg naar vitale medewerkers

Vitale medewerkers werken prettiger en presteren beter. Ze zijn proactief en veranderingsgezind. Hoe kunt u als zorgorganisatie sturen op vitaliteit? Ons onderzoek ‘Vitaliteit voor de zorg’ laat het zien.

Drie maatregelen voor vitale medewerkers

Aan welke ‘knoppen’ kunt u het beste draaien om de vitaliteit van zorgmedewerkers te verhogen? De top 3 van factoren die u kunt beïnvloeden blijkt uit ons onderzoek onder 9.300 zorgmedewerkers.

1. Werk-privébeleid

Wat heeft voorrang: werk of privé? Bespreek het met de zorgmedewerkers. Een leidinggevende die hierover meedenkt en oplossingen zoekt, verbetert de vitaliteit van medewerkers met 50%.

2. Relatie met leidinggevende

Betrek zorgmedewerkers bij beslissingen. Leidinggevenden die dit doen, verhogen de vitaliteit van hun medewerkers met bijna 50%.

3. Samenwerken in het team

Bevorder dat medewerkers onderling informatie delen en goed samenwerken. Ook dat verhoogt de vitaliteit.

Vitaler geworden

Met een 7,5 voor vitaliteit scoort de zorg een dikke voldoende. Drie jaar eerder scoorde de sector in onze benchmark nog een 7,3. De oorzaken van de toegenomen vitaliteit zijn:

  • zorgmedewerkers zijn meer betrokken zijn bij de organisatie waar ze werken;
  • zorgmedewerkers wisselen vaker van baan;
  • zorgmedewerkers zoeken proactief uitdaging in het werk.

Wilt u meer inzicht in vitaliteit?

Ons onderzoek geeft u inzicht in:

  • vitaliteit en tevredenheid van zorgmedewerkers op branche- en sectorniveau;
  • top 3 van beïnvloedbare oorzaken die vitaliteit verbeteren en tevredenheid vergroten;
  • invloed van de leidinggevende op vitaliteit;
  • de mate van ervaren agressie en geweld;
  • invloed van overgangsklachten op vitaliteit.

Voor meer informatie:

Drs. Marc Spoek
Manager Gezond werken in de zorg
06 30 01 46 34
marc.spoek@stichtingizz.nl