Goed leiderschap maakt uw zorgorganisatie vitaal

Een vitale organisatie weet goed in te spelen op de veranderingen in de zorg. Wil de vitaliteit van uw zorgorganisatie bevorderen? Let daarbij op drie verschillende niveaus van leiderschap.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit betekent slagkracht. Het vermogen om uitdagende situaties aan te kunnen, problemen te overwinnen en kansen te benutten. Vitaliteit speelt op organisatieniveau en persoonlijk niveau. Vitale zorgmedewerkers dragen de veranderingen in de organisatie. Zij pakken de uitdagingen proactief en energiek aan.

Via drie niveaus  meer vitaliteit

Hoe versterkt u de vitaliteit van uw zorgorganisatie en medewerkers? Dat gaat via drie niveaus van leiderschap. Het accent kan verschillen. In een platte organisatie geeft u meer aandacht aan het persoonlijke niveau. In een hiërarchische organisatie legt u eerst het accent op het niveau van leidinggevenden en het bestuur.

1. Persoonlijk leiderschap

Elke zorgmedewerker is verantwoordelijk voor zijn eigen vitaliteit. Bijvoorbeeld door tijdig hulp in te roepen van de leidinggevende als de werk-privébalans verstoord raakt. Vitaliteit gaat ook om drijfveren: wat betekent het werk voor u?

2. Leiderschap van de leidinggevende

Als leidinggevende bevordert u de vitaliteit van zorgmedewerkers door ze bijvoorbeeld te betrekken bij besluiten. Of door  de samenwerking in het team te stimuleren. Geef ook alle teamleden persoonlijke aandacht.

3. Bestuurlijk leiderschap

Voorbeeldgedrag van bestuurders is essentieel. Daarnaast is ondersteuning van de leidinggevenden en zorgmedewerkers van doorslaggevend belang. Stel bij een reorganisatie een plan op om medewerkers te ondersteunen bij de veranderingen. Geef aan de lijnmanagers en teamleiders de benodigde bagage en hulpmiddelen. Zij kunnen dan de vitaliteit van hun medewerkers bevorderen.

Vitaliteit en vergrijzing

De sector vergrijst. De gemiddelde leeftijd van zorgmedewerkers stijgt. Maar anders dan veel werkgevers denken, kunnen oudere medewerkers vitaler zijn dan hun jongere collega’s. Juist bij vergrijzing loont het om werk te maken van vitaliteit.