Opleidingsbudget geeft keuzevrijheid

In het IJsselland Ziekenhuis hebben zorgmedewerkers een persoonlijk opleidingsbudget. Ze zijn vrij om te kiezen aan welke opleiding ze het besteden. Medewerkers zijn volwassen en wijs genoeg om te bepalen wat hun leerbehoefte is, vindt het ziekenhuis.

Ontwikkeling maakt vitaal

Geef zorgmedewerkers de kans zich te ontwikkelen. Het maakt ze vitaal. Het maakt dat ze gemakkelijker kunnen doorgroeien in hun werk. En het is goed voor de kwaliteit van de zorg. Om die reden geeft het IJsselland Ziekenhuis aan medewerkers een persoonlijk opleidingsbudget.

Vrije keuze

Iedere zorgmedewerkers heeft een budget van € 700. Dit is zelfs € 1.000 als het gaat om een opleiding die direct verband houdt met de eigen taken. Maar medewerkers mogen dus ook een opleiding kiezen die niet direct met het werk te maken heeft.

Goede redenen

Meestal hebben medewerkers goede redenen voor hun opleidingskeuze. Zo wilde een verpleegkundige Spaans leren. Ze heeft op haar afdeling vaak Spaanstalige kinderen.

2/3 heeft budget gebruikt

Van de 1.500 medewerkers hebben ruim 1.000 hun opleidingsbudget benut. Dat is dus 2/3 van alle medewerkers. Ongeveer 80% koos voor een opleiding direct gerelateerd aan het werk. 15% koos een opleiding voor persoonlijke ontwikkeling. En 5% koos een algemene opleiding.

Betaald uit kwaliteitsimpulsgelden

Het IJsselland Ziekenhuis bekostigt de persoonlijke budgetten uit de kwaliteitsimpulsgelden van het ministerie van VWS. Het ziekenhuis besteedt die grotendeels aan collectieve scholingsprogramma’s. Bijvoorbeeld trainingen in patiëntgericht werken en leiderschapsprogramma’s. Maar daarnaast is ruim € 1 miljoen gereserveerd voor de persoonlijke opleidingsbudgetten.