Overgang

Bestuurder Sint Anna zet overgang nadrukkelijk op de agenda

Bestuurder Enny Hoenselaar van woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer onderzoekt welke rol de overgang speelt bij het hoge verzuim binnen de organisatie. Daaruit blijkt dat veel vrouwen overgangsklachten ervaren. Hoe kijkt zij als bestuurder naar de overgang en inzetbaarheid?

Onder de 350 medewerkers die bij Sint Anna werken is een grote groep vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar. Uit onderzoek blijkt dat de top drie van de overgangsklachten speelt bij meeste van deze vrouwen. Verder heeft een op de vier een matig tot slecht werkvermogen. Om medewerkers te helpen zet Sint Anna het programma OVER! in. ‘We willen het echter niet opleggen, mensen moeten zelf voor het programma kiezen.’

Bij Sint Anna staan werkvermogen en vitaliteit al langer op de agenda. ‘Medewerkers kunnen zelf werken aan hun eigen vitaliteit. Ik begrijp dat sommige dit een privéonderwerp vinden. Maar als werkgever mag ik erover in gesprek gaan. Het verzuim kan pas echt naar beneden als mensen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen vitaliteit. Sint Anna wil dat dit bewustzijn toeneemt. Hoenselaar: ‘Over een jaar hoop ik dat de overgang bespreekbaar is. En dat Sint Anna een van de goede voorbeelden in de zorg wordt.’

Bestuurder Sint Anna, Enny Hoenselaar