Overgang

Hr-adviseur of hr-manager? Kom naar de bijeenkomst over de Overgang en werken in de zorg

Wat kan de werkgever doen om het taboe te doorbreken? IZZ organiseert kennissessies over de overgang voor hr-managers en -adviseurs, op verschillende plekken in Nederland. Lees verder en geef uw belangstelling aan ons door.

Het is in ieders belang dat vrouwen in de zorg gezond kunnen blijven werken tijdens de

overgang. Hiervoor is meer (h)erkenning, begrip en aandacht nodig. En bovenal de openheid om over de overgang te praten. IZZ organiseert kennissessies over de overgang voor hr-managers en -adviseurs, op verschillende plekken in Nederland.

Inhoud sessies

Tijdens de kennissessies delen we de resultaten rond dit thema uit onze Monitor Gezond werken in de zorg en het IZZ-ledenpanelonderzoek. Ook nodigen we bij iedere sessie een zorgorganisatie uit die dit thema al op de agenda heeft gezet om de ervaringen met de aanwezigen te delen. Ook delen we een business case waarmee u uw Raad van Bestuur kunt overtuigen om het thema op de agenda te zetten.

We polsen hier de belangstelling voor het thema. Meldt u zich dus aan met uw naam, de organisatie waar u voor werkt en welke functie u heeft. Verder horen we graag of u het liefst naar een bijeenkomst komt in Noord-, Midden- of Zuid-Nederland. Op basis van de belangstelling gaan we de bijeenkomsten plannen en ontvangt u een uitnodiging. De bijeenkomst kunt u kosteloos bezoeken.