Goed gesprek geeft inzicht in werkdruk

Hoe meet u de beleving van werkdruk? En wat kunt u met de resultaten? Bij Noordwest Ziekenhuisgroep bespreken teams na elke dienst de werkdruk. Zo zien zij in dat ‘druk’ voor iedereen iets anders betekent.

Groene, oranje of rode dienst?

Als het werk erop zit, pakken verpleegafdelingen het ‘werkdrukkruis’ erbij. De teamleden gaan dan met elkaar na  welke kleurcode de afgelopen dienst krijgt: groen, oranje of rood. Het kan de aanzet zijn tot een gesprek over de werkdruk.

Verschil in hoe u het ervaart

Vaak zijn verpleegkundigen het eens over de werkdruk van die dag of week. Soms ook niet. Dat is het meest interessant. Dan bespreken ze waarom de een het te druk vond en een ander niet. Heeft iemand te weinig om hulp gevraagd bijvoorbeeld? Of was de verdeling van het werk niet goed? Zo’n evaluatiegesprek is heel leerzaam.

Medewerkers waarderen het

Erover praten heeft de verschillen in de beleving van werkdruk bespreekbaar gemaakt. Medewerkers beseffen dat die verschillen in beleving er mogen zijn. Maar ook ondernemen leidinggevenden sneller actie als de werkdruk te hoog oploopt. En dat waarderen de medewerkers.


Betere verdeling

Welke acties hebben de leidinggevenden inmiddels ondernomen? De verdeling van de formatie is gewijzigd. Daardoor is de werkdruk beter verdeeld. Ook hebben ze gestimuleerd dat de verschillende units beter met elkaar communiceren en samenwerken.