Hoe staat het met de psychische belasting van de SEH-medewerker?

Hoe kunt u de werkdruk op de SEH verlagen? Stichting IZZ onderzoekt het samen met de Universiteit Leiden en 19 ziekenhuizen. De belangrijkste resultaten na 3 jaar onderzoek zijn bekend.

Wat vooraf ging...

Het Amphia Ziekenhuis in Breda nam maatregelen om de werkbelasting op de SEH omlaag te brengen. Maar het ziekenhuis wilde weten of het nog meer kan doen voor de zorgmedewerkers op de SEH. Het ziekenhuis legde deze vraag neer bij IZZ. IZZ vroeg de Universiteit Leiden om onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) op de SEH. Maar liefst 19 ziekenhuizen deden mee aan het onderzoek. In 2018 lieten nog eens 9 ziekenhuizen een o-meting doen naar de PSA op hun SEH.

De eerste resultaten

De eerste resultaten van het onderzoek bij de 19 ziekenhuizen laten zien:  

  • 74% van de SEH-medewerkers vulde de vragenlijst in
  • Er is sprake van een hoge werkdruk. Mensen ervaren vaak een tekort aan medewerkers op de afdeling.
  • Er komt veel agressie en geweld voor
  • Een groot deel van de ondervraagden geeft aan emotioneel uitgeput te zijn
  • Er zijn grote verschillen tussen de SEH-afdelingen van verschillende ziekenhuizen
  • Dat de bevlogenheid en kans op emotionele uitputting bij SEH-artsen even groot is als bij SEH-verpleegkundigen. 

Lees het complete artikel met meer resultaten over dit grootschalige onderzoek. Of download het complete onderzoeksrapport onderaan.  

Resultaten na 3 jaar onderzoek 

Bekijk de belangrijkste resultaten van drie jaar wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting op de SEH door de Universiteit Leiden.