Hoe verlicht u het werk van zorgmedewerkers?

Veel zorgmedewerkers hebben een hoge psychosociale werkdruk. Een groot deel van het verzuim wordt hierdoor veroorzaakt. Bovendien gebruiken zorgmedewerkers steeds meer psychische zorg. Wat kunt u als zorgorganisatie doen?

Gebruik psychische zorg stijgt

Het gebruik van psychische zorg door zorgmedewerkers stijgt. In 2015 maakt 5% van de zorgmedewerkers er gebruik van. In 2014 was dit 4,7%. Vooral jongere zorgmedewerkers hebben last van te hoge psychosociale werkbelasting.

Oorzaak zijn de vele veranderingen

Wat maakt de psychosociale werkbelasting zo hoog? Veranderingen in de zorg zijn een belangrijke oorzaak. Zo hebben patiƫnten vaker meer en zwaardere zorg nodig. En de administratieve belasting is toegenomen waardoor er minder tijd is voor de patiƫnt. Er zijn reorganisaties, die voor onzekerheid zorgen. En digitalisering en nieuwe werkprocessen stellen nieuwe eisen.

Onvoldoende aandacht voor hoge belasting

Meer dan de helft van de zorgorganisaties geeft onvoldoende aandacht aan de hoge psychosociale werkbelasting. Dit constateerde de Inspectie SZW enkele jaren geleden. Terwijl volgens de Inspectie SZW de helft van het arbeidsgerelateerde verzuim in de zorg eraan te wijten is.


Wat kunt u doen?

  • Geef aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van zorgmedewerkers. Bijvoorbeeld met opleidingen, loopbaanadvies en cursussen gericht op mentale weerbaarheid.
  • Geef zorgmedewerkers meer regie over het eigen werk.
  • Zet waar mogelijk meer en/of hoger opgeleide zorgmedewerkers in.
  • Maak van psychosociale belasting een vast punt op het werkoverleg. Laat de leidinggevende en medewerkers samen bekijken welke maatregelen effect hebben.

En: maak het beleid meer bekend

Uit eigen onderzoek weten we dat 1 op de 5 zorgmedewerkers het beleid psychosociale arbeidsbelasting niet kent. En slechts een kwart is volledig op de hoogte. Maak dit beleid bekend bij alle medewerkers. Dat heeft een dubbel effect. Mensen voelen zich veiliger omdat ze weten dat de leiding stuurt op preventie. En medewerkers gedragen zich gezonder.

Zelf aan de slag

Meer inzicht in psychosociale werkdruk in uw organisatie en in de aanpak? Ga naar Werkdrukkompas (link: http://www.inpreventie.nl/werkdrukkompas)

Voor zorgmedewerkers: checkjewerkstress.nl.