Maak psychische arbeidsbelasting bespreekbaar

Wilt u de psychische arbeidsbelasting verlagen in uw organisatie? Start dan met het voeren van een oplossingsgerichte dialoog met de aanpak InDialoog van IZZ. Bekijk enkele voorbeeldstellingen over psychische arbeidsbelasting die u bespreekbaar kunt maken in uw organisatie en teams.

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. 

D. Werkdruk en stress op het werk

1. We weten in ons team precies wat voor soort werkdruk we ervaren en waar dit vandaan komt. 
2. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met moeilijke beslissingen die ik moet nemen en de verantwoordelijkheden die ik heb (cognitieve werkdruk). 
3. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met de hoeveelheid tijd die ik heb om al mijn  werkzaamheden uit te voeren (kwantitatieve werkdruk).

G. Werk-privé balans en rooster

1. Ik vind dat mijn werk en privéleven voldoende in balans zijn. 
2. Tijdens drukke periodes is het normaal om langer te blijven of eerder te beginnen aan een dienst, ook al kom je hierdoor in de knoop met activiteiten of verplichtingen in je privéleven.
3. Tijdens drukke periodes is het normaal om regelmatig thuis nog bezig te zijn met werk, ook al kom je hierdoor in de knoop met activiteiten of verplichtingen in je privéleven.

H. Aangrijpende en emotioneel belastende situaties

1. In ons team komen vaak emotioneel belastende situaties voor (zoals confrontatie met lijden en verdriet, ongevallen, medische fouten). 
2. Ik ken het beleid dat binnen onze organisatie gevoerd wordt in het kader van opvang na aangrijpende gebeurtenissen, zoals opvang door BOT of Peer support.
3. Wij hebben als team oog voor elkaar wanneer aangrijpende of emotioneel belastende situaties zich voordoen.

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema