Pestpreventie verdient prioriteit

Meer ziekteverzuim, groter personeelsverloop: pesten heeft serieuze gevolgen. Voor degene die het overkomt en voor de zorgorganisatie. Hoe stippelt u effectief beleid uit tegen pesten?

5 tot 11% gepeste medewerkers

De zorg vormt geen uitzondering als het om pesten gaat. Verschillende onderzoeken komen uit op percentages van 5% en 11% gepeste medewerkers. Het meest voorkomende pestgedrag is iemand bespotten, kleineren en/of buitensluiten.

Verziekte sfeer

Wie gepest wordt, kan last krijgen van psychische problemen. Het kan zelfs tot een posttraumatische stressstoornis leiden. Onderzoek wijst bovendien uit dat het hele team last heeft van de verziekte sfeer. Het gevolg: meer verzuim en verloop en minder goede zorg.


Werksituatie heeft invloed

Pesten bij een hoge werkdruk leidt twee keer zo vaak tot burn-out. En in tijden van reorganisatie komt pesten meer voor. Dat komt doordat medewerkers hun onzekerheid afreageren. Een rustige, veilige werksituatie is dus van belang.

Risico’s inventariseren

Als zorgorganisatie bent u verplicht om de risico’s op hoge psychische werkbelasting te inventariseren. Pesten valt daar ook onder. Vervolgens moet u daarvoor een plan van aanpak maken.

Hoe ziet beleid tegen pesten eruit?

U kunt samen met de ondernemingsraad beleid formuleren. Dit beleid kan ook sancties zoals schorsing inhouden. Onderzoek wijst uit dat een zerotoleranceaanpak tegen pesten het beste werkt. Stel verder een vertrouwenspersoon aan. Zorg ook dat u als HRM-afdeling benaderbaar bent. En communiceer het beleid aan de medewerkers.