Veel stress bij jonge medewerkers. Hoe komt dat?

Verzuim door een hoge psychische werkbelasting komt relatief veel voor bij jongere zorgmedewerkers. Hoe komt dat? En wat kunt u als zorgorganisatie eraan doen?

Jong en burn-out

TNO-onderzoeker Irene Houtman weet veel over werkstress en verzuim. ‘We zien dat het aantal burn-outklachten het hoogst is onder jongeren tussen 30 en 35 jaar’, zegt ze. Hoe komt dat? Waardoor ontstaat bij hen werkstress?

Weinig banen voor laagopgeleide jongeren

Voor laagopgeleide jongeren zijn er weinig banen beschikbaar. Dus blijven zij vaak ‘hangen’ in een baan. Meestal een tijdelijke baan die niet wordt omgezet in een vaste aanstelling. De baanonzekerheid zorgt voor stress.

Bewijsdrang bij hoogopgeleide jongeren

Hoogopgeleide jongeren vinden wel snel een andere baan. Bij hen ontstaat er vaak stress door een sterke drang om zichzelf te bewijzen en het onvermogen om ‘nee’ te zeggen.

Weinig autonomie in veeleisend werk

In de zorg moet je snel werken onder hectische omstandigheden. De emotionele belasting kan hoog zijn. ‘Medewerkers met veel autonomie in hun werk hebben minder last van zulke hoge taakeisen,’ licht Irene Houtman toe. ‘Helaas is de autonomie voor jonge werknemers de afgelopen recessiejaren sterk gedaald. Daarnaast zijn medewerkers in de zorg geconfronteerd met een stevige bezuinigingsoperatie.’


Tussen 30 en 35 jaar komt alles samen

In de leeftijdscategorie 30-35 jaar komt alles samen. Irene: ‘Zij rapporteren de hoogste taakeisen, geven aan het werk emotioneel zwaar te vinden en worstelen met de balans tussen werk en privé.’

Aanpak: eerst zicht op de oorzaken

Hoe verlaagt u de psychische werkbelasting voor zorgmedewerkers? Irene pleit voor aanpak bij de bron: ‘Je moet als organisatie eerst zicht krijgen op de werkdruk die mensen ervaren en de redenen ervan.’ Als eerste stap kunt u het Werkdrukkompas gebruiken.

Zelf aan de slag