Regeldruk

Aan de slag met Regeldruk en gezond werken in de zorg, deze info helpt!

Het aanpakken van de bovenmatige regelgeving levert veel voordelen op. Het voorkomen van de risico’s van regeldruk is daar een van. Gezonde en gelukkigere medewerkers een ander. Wachten op de overheid of zorgverzekeraars in niet nodig. Zorgorganisaties en medewerkers kunnen zelf veel voor mekaar krijgen. GGZ Drenthe is een van de organisaties die niet op haar lauweren rust. Wij verzamelden nog enkele goede voorbeelden. Hulp bij de regeldrukbestrijding is er ook. Wat te denken van Vilans met zijn schrap- en snapsessies, En natuurlijk geldt dat ook voor IZZ.

Zet risico om in gezondheidswinst

De regelgeving kost heel veel tijd. Een zorgmedewerker met een voltijdbaan is 2 van de 5 werkdagen met administratie bezig. Tijd die hij niet beschikbaar is voor zorgtaken. Bovendien zit vrijwel geen enkele medewerker op dit soort werkzaamheden te wachten. Het is dus niet vreemd dat verzuim- en verloopcijfers hier negatief door beïnvloed worden.

Regeldruk is een gevaar voor de gezondheid van medewerkers. Dit blijk uit de Monitor Gezond werken van IZZ. Nu geldt dat niet voor alle zorgmedewerkers, omdat de ene zorgprofessional meer last van regeldruk heeft dan de andere. Voor 7 van de 10 zorgt het bijhouden van de administratie voor extra werkdruk. Daarnaast zien 2 van de 10 het nut van de regels niet in. Er is ook een groep zorgmedewerkers die last heeft van verhoogde werkdruk én niet snapt waarvoor al die regels nodig zijn. Deze groep loopt het grootste risico op gezondheidsklachten. Zij vormen ook een potentiële bron van verzuim.

Er is nog een ander nadelig effect: zorgmedewerkers zijn niet in de zorg gaan werken om achter de computer administratie bij te houden. Meer en meer verliezen zorgmedewerkers daardoor hun plezier in het werk. Op een gegeven moment bereiken zij een punt dat ze buiten onze sector naar een baan gaan omkijken. En dat terwijl de zorg elke medewerker keihard nodig heeft.

Het is duidelijk: langer wachten met het aanpakken van de regelgeving is hoog spel spelen. Maar waarom afwachten … Vermindering kan immers veel opleveren: medewerkers die gezond kunnen werken, minder vlug verzuimen, met veel meer plezier naar hun werk gaan en er niet aan denken een andere baan te zoeken. Voor een zorgorganisatie poetst dit het imago op. Ze heeft zo een veel rooskleuriger positie op de arbeidsmarkt.

Zorgorganisaties zijn bij het verminderen van het aantal regels niet alleen afhankelijk van de overheid, zorgverzekeraars enzovoorts. Ze kunnen er samen met hun medewerkers veel zelf aan doen. Samen het gesprek aangaan over noodzaak van de richtlijnen, wetten en protocollen en over de hogere werkdruk levert al veel op. De IZZ-aanpak InDialoog (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) is hierbij een handig hulpmiddel. 

Download de IZZ whitepaper over Regeldruk en Gezond Werken


Regeldruk aanpakken, zo doe je dat!

IZZ heeft een handzame factsheet over regeldruk ontwikkeld. Met daarop een kort overzicht van wat regeldruk is, welke soorten er zijn en welke de risico’s voor de gezondheid van de mederwerkers zijn. Schematisch wordt inzichtelijk gemaakt wat het verbeteren van het organisatieklimaat voor een positief effect kan hebben op de negatieve gevolgen van regeldruk. De factsheet bevat ook een routekaart voor het aanpakken van overtollige regeltjes. In vier stappen maakt u regels en administratie zinvol, behapbaar en bespreekbaar, en dringt u het verzuim terug met bijna 48%! 

Regeldruk aanpakken? Bekijk de factsheet en de routekaart

Opeenstapeling van regels is het probleem

Directeur van de Argumentenfabriek Kees Kraaijeveld is vanaf het begin betrokken geweest bij het ontregelen van de zorgsector. Het probleem is volgens hem de opeenstapeling van regels. En daardoor kost het registreren veel te veel tijd. Een zorgmedewerker met een voltijdbaan is maar liefst twee van de vijf werkdagen bezig met het bijhouden van zijn administratie. Volgens Kraaijeveld is de zorg medeschuldig omdat de sector zelf veel regels maakt. En vervolgens voert de zorg heel braaf alle regeltjes uit zonder er kritisch naar te kijken. De hogere werkdruk en verloopintentie worden op de koop toegenomen. Er is ook geen bestuurder die zich afvraagt wat het bijhouden van al die regels kost.

Kraaijeveld heeft naast een goed zicht op de problematiek van de regelgeving ook oplossingen voorhanden. Zorgmedewerkers informeren over het waarom van de regelgeving is een goed begin. De professionals bij het maken van regels betrekken, brengt het medisch primaat terug. Verder is het nodig om de invoer van nieuwe richtlijnen, protocollen et cetera tot een minimum te beperken. Niet dat er snel een einde aan het probleem komt, aldus Kraaijeveld. Het zal een harde en permanente strijd worden. Alleen al omdat het veel te makkelijk is nieuwe regels in te voeren. Toch ziet hij het positief in. In de zorg wordt al hard gewerkt aan het schrappen van regels. En een weg terug is er niet. 

Lees hier het gehele interview met Kees Kraaijeveld

GGZ Drenthe in dialoog

In de geestelijke gezondheidszorg is regeldruk een groot probleem. Bij GGZ Drenthe kunnen ze erover meepraten. De zorgorganisatie voor gezinspsychiatrie ontvangt cliënten uit heel Nederland. Waardoor de medewerkers te maken krijgen met de vele en verschillende regels van nogal wat provincies en gemeenten. Bovendien moet de registratie heel nauwkeurig zijn. Een deel van de financiering komt namelijk van gemeenten en een ander deel van zorgverzekeraars. Gaat dit niet goed, dan krijgt GGZ Drenthe minder budget. Het werkplezier is de laatste jaren gedaald, doordat er steeds meer regeltjes en administratie bijkwamen. Medewerkers kunnen daardoor minder tijd aan cliënten besteden. Ook vinden ze sommige procedures tijdrovend en nutteloos, wat tot irritatie en stress leidt.

Directeur Petra de Rijke nam het probleem van de regeldruk mee in een bredere aanpak gericht op het organisatieklimaat. Niet alleen regeldruk dus, maar ook vitaliteit, teamkracht en eigen regie. Zij koos voor InDialoog, de methode van IZZ. Haar initiatief was lonend, want inmiddels voelen de medewerkers zich gezien en gehoord door de directie. Ook gaan ze samen op zoek naar oplossingen. De Rijke zit nu regelmatig met de teams om tafel. Ze was verrast dat haar aanwezigheid het verschil kon maken. En na een tijdje merkte ze dat de bevlogenheid onder haar mensen weer terugkeerde. 

Lees het verhaal van GGZ Drenthe en hun zorgsucces 

Best practices minder regels, gezondere medewerkers

Naast het succes van GGZ Drenthe zijn er in de zorgsector meer inspirerende best practices te vinden in het bestrijden van de regeldruk. Het Diakonessenhuis bijvoorbeeld, schrapte 100 kwaliteitsindicatoren en nam daarmee veel frustratie weg. Met blijere medewerkers en betere patiëntenzorg als resultaat. Ook bij Dichterbij was regeldruk een probleem. De organisatie besloot dat het tijd was voor actie en organiseerde interne schrapsessies. Alleen al het bewust bezig zijn met het verminderen van de regeldruk leidde tot meer werkplezier. Tot slot de MeanderGroep, een van de pioniers in het aanpakken van de regeldruk. De organisatie verloste de verpleegkundigen en verzorgenden van de stopwatchzorg. De medewerkers hebben nu de ruimte om cliënten de zorg te bieden die ze nodig hebben. Met als resultaat een minder ervaren regeldruk én cliëntgerichtere zorg.

Laat u inspireren door de goede voorbeelden van o.a. het Diakonessehuis, Dichterbij en de MeanderGroep

Zorgmedewerkers kunnen zelf ook aan de slag! 

Zorgmedewerkers kunnen binnen hun teams ook aan de slag om de regeldruk te verminderen. IZZ ontwikkelde ook voor zorgmedewerkers tools waar ze mee aan de slag kunnen. Handig om bekend te maken binnen uw (zorg) teams. 

Meer materialen voor zorgmedewerkers 

Schrappen en snappen met Vilans

Vilans organiseert sessies om zorgorganisaties te helpen regels te schrappen. En tegelijkertijd ook sessies zodat zorgmedewerkers beter leger begrijpen waarom regels soms nodig zijn. Inmiddels hebben al veel VVT-organisaties deze sessies achter de rug. En staat de gehandicaptenzorg op het punt hiermee te beginnen. Een schrapsessie duurt een dagdeel. Aan een zo’n sessie kunnen professionals van meerdere zorgorganisaties meedoen. Ook organisaties uit andere branches kunnen aan de slag met de methode van Vilans. Dat kan door in de eigen instelling een schrapteam samen te stellen en een eigen schrapsessie te organiseren. Voor de nodige informatie zorgt Vilans met bijvoorbeeld de toolkit “Minder papier, meer tijd voor zorg”.

Het gaat overigens niet alleen om het schrappen van regels. Het vereenvoudigen en inkorten van registratielijsten neemt ook al de druk van de ketel. Maar niet alle regels zijn overbodig. Daarom organiseert Vilans ook “snapsessies”. Weten waarom regels nodig zijn, maakt voor zorgmedewerkers ook al verschil.

Vilans heeft de ervaring dat vrijwel alle zorgmedewerkers na afloop van een sessie enthousiast zijn. Vooral omdat ze ontdekt hebben dat ze ook zélf veel invloed op de regelgeving hebben. 

Meer over schrappen en snappen met Vilans 


Discussieer mee!

Om een reactie te plaatsen, moet je eerst even inloggen met je IZZ-lidmaatschap.