Verbeter de nachtrust van medewerkers met deze aanpak

Wilt u de nachtrust van uw zorgmedewerkers verbeteren en slaapproblemen bespreekbaar maken? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

Slaapproblemen bespreekbaar maken in het team

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals: 

  • Hoe maken we slaap- en gezondheidsproblemen bespreekbaar in het team?
  • Hoe zet ik slaapproblemen op de agenda van mijn organisatie?
  • Hoe verbeter ik de nachtrust van mijn zorgmedewerkers? 

Slaapproblemen zorg - IZZ aanpak InDialoog

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen op bovengenoemde vragen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen en vragen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen slaapproblemen 

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden.

1. Ik weet dat er in mijn team collega’s zijn die slecht slapen. 
2. Ik maak me zorgen over mijn eigen kwaliteit van slapen. 
3. In mijn team is slapen een punt op de agenda van het teamoverleg. 
4. Slaapklachten door het werk worden veroorzaakt door de hoeveelheid tijd die ik heb om al mijn werkzaamheden uit te voeren (kwantitatieve werkdruk).
5. Slaapklachten door het werk worden veroorzaakt door de hoeveelheid taken en werkzaamheden die ik moet uitvoeren in mijn werk (kwantitatieve werkdruk).

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema