Onze partners

IZZ is een stichting opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. IZZ werkt nauw met hen samen om zorgmedewerkers gezond te laten werken.

Zorgorganisaties

We bieden zorgorganisaties jaarlijks (geanonimiseerd) inzicht in het zorggebruik van hun medewerkers die bij IZZ verzekerd zijn. Dit vergelijken we met het branchegemiddelde en met vergelijkbare zorgorganisaties. Samen met zorgorganisaties zoeken we mogelijke verklaringen voor deze verschillen.

We werken ook met zorgorganisaties samen voor onze onderzoeken naar gezond werken. Zij verspreiden bijvoorbeeld de vragenlijsten van onderzoeken onder hun medewerkers. Zo bereiken we ook medewerkers die geen IZZ Zorgverzekering hebben.

Vakbonden en brancheorganisaties

We hebben nauwe banden met de vakbonden Abvakabo FNV, NU’91, CNV Publieke Zaak en FBZ. En met de brancheorganisaties NVZ Verenging van Ziekenhuizen, VGN, GGZ Nederland, ActiZ en Jeugdzorg. Zij vormen het Bestuur van Stichting IZZ. Zo hebben zij direct invloed op de IZZ Zorgverzekering en de onderzoeken naar gezond werken in de zorg.

Erasmus Universiteit Rotterdam

Voor onze onderzoeken werken we samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hun onderzoeksgroep Public Human Resources and Change , onderdeel van de afdeling Bestuurskunde, doet onderzoek naar onder meer de fysieke en psychosociale arbeidsbelasting van zorgmedewerkers.