"We benutten talent maximaal"

Nu de pensioenleeftijd steeds verder opschuift, is het zaak om medewerkers zo lang mogelijk fit te houden. Het Zwolse ziekenhuis Isala zet dan ook fors in op de duurzame inzetbaarheid van zijn personeel. De eerste successen zijn behaald, zegt hoofd Arbo Marieke Kral. ‘Iedere medewerker heeft zijn capaciteiten. Die willen we niet verspillen.’

Marieke Kral, hoofd Arbo: ‘Omdat medewerkers later met pensioen gaan, is het zaak ze zo lang mogelijk productief te houden. Met een groeiend aantal ouderen in de samenleving en steeds minder verpleegkundigen hebben we alle collega’s heel hard nodig.’ Daarbij vergrijst het personeelsbestand bij Isala extra snel: de groep verpleegkundigen boven de 55 jaar groeide tussen 2012 en 2016

het snelst: van 10 naar 15%. Een andere reden voor Isala om te focussen op duurzame inzetbaarheid is het verzuim. ‘Het werkgerelateerde fysieke verzuim is de laatste jaren gedaald door de inzet van ergo-coaches en de investering in hulpmiddelen. Maar het psychische verzuim bij vooral jonge medewerkers is juist gestegen’, aldus Kral.

Lees het hele artikel uit Inzicht 1, 2018: 

Isala ziekenhuis zet in op duurzame inzetbaarheid - Inzicht 1 - 2018_1521124549.pdf