Werk aan vitaliteit en preventie met deze aanpak

Wilt u uw medewerkers vitaal houden? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.

Vitaliteit en preventie bespreekbaar maken in het team

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals:

  • Hoe maken we vitaliteit en preventie bespreekbaar in het team?
  • Hoe zet ik vitaliteit en preventie op de agenda van mijn organisatie?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn zorgmedewerkers vitaal zijn en blijven?

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen op bovengenoemde vragen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen en vragen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten.

Voorbeeld stellingen vitaliteit en preventie

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de medewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden.

  • Tijdens het werken onder hoge tijdsdruk is het gerechtvaardigd om de (til)hulpmiddelen niet te gebruiken.
  • De werkdruk in ons team is niet gezond.
  • Binnen ons team is momenteel sprake van een tekort aan personeel waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar komt.
  • De regeldruk gaat ten koste van ons werkplezier.
  • Om de balans tussen werk en privéleven in de hand te houden, is het noodzakelijk dat er binnen ons team op een andere manier geroosterd wordt.
  • Als ik eerlijk ben, krijg ik vaker te maken met agressie en geweld op mijn werk dan mij lief is.

Download hieronder een volledig overzicht van alle stellingen per thema