Ziek zijn uit de taboesfeer

GHZ-organisatie ‘s Heeren Loo pakt verzuim in de nachtdienst aan

Bewustwording ziekteverzuim

GHZ-organisatie ’s Heeren Loo dankt afname in verzuim deels door zorgmedewerkers inzicht te geven in het ziekteverzuim. Het thema staat hoog op de agenda. Managers en teamleden gaan met elkaar in gesprek en denken samen over oplossingen. Het onderwerp verzuim wordt op deze manier minder een taboe. Ook het gebruik van een Rooster-app biedt transparantie onder teamleden. Inzicht in roosters van collega’s verhoogt de onderlinge loyaliteit. Medewerkers melden zich minder snel ziek bij collega’s.  

Innovatief uitluistersysteem

Om de werkdruk te verlagen maakt ’s Heeren Loo gebruik van een nieuw uitluistersysteem. Dit reduceert het aantal meldingen per nacht fors. Het systeem filtert onnodige geluiden en rubriceert meldingen in een overzicht.  

Centrale nachtzorg

De GHZ-organisatie zet centrale nachtzorg in. Dit is een team van vaste uitluisteraars die graag met het systeem werkt en zich hierin wil specialiseren. Dit werkt beter dan medewerkers indelen per toerbeurt.  

Verbeterde werkomgeving

Het nieuwe systeem, gespecialiseerde centralisten en een verhuizing naar een nieuwbouw met een betere klimaatbeheersing en ergonomisch meubilair dragen bij aan een gezondere en vitalere werkomgeving.

Meer verantwoordelijkheid geeft meer grip op je werk. Eigen inbreng op verandering en procesverbetering verhoogt de betrokkenheid. 

 Lees het complete artikel op pagina 14, 15 en 16 in Inzicht nummer 4.