Aanmelden voor InDialoog

Met InDialoog van IZZ verbetert u het organisatieklimaat. Met bewezen resultaat; gezonder en veiliger gedrag, een lager ziekteverzuim en hogere kwaliteit van zorg. Meld u aan voor een vrijblijvend gesprek

Om de aanpak InDialoog succesvol uit te voeren, kunnen teamleiders en projectleiders een speciale leergang volgen. In een aantal dagen leren zij een gestructureerde dialoog opzetten. Deze IZZ-aanpak is bewezen effectief en duurzaam: zorgmedewerkers voelen zich gezonder en veiliger, ze ervaren meer werkplezier en minder werkdruk. Bovendien daalt het ziekteverzuim. Meld uw organisatie aan voor InDialoog. U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn Venus of Marc Spoek.