Aanmelden voor InDialoog

Wilt u vraagstukken als werk- en regeldruk bespreekbaar maken én oplossen? Dat kan met de IZZ aanpak InDialoog.

Om de aanpak InDialoog succesvol uit te voeren, kunnen teamleiders en projectleiders een speciale leergang volgen. In een aantal dagen leren zij een gestructureerde dialoog opzetten. Deze IZZ-aanpak is bewezen effectief: zorgmedewerkers voelen zich gezonder en veiliger, ze ervaren meer werkplezier en minder werkdruk. Bovendien daalt het ziekteverzuim. Ga ook van werkdruk naar werkplezier en meld uw organisatie aan voor InDialoog. U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn Venus of Marc Spoek.