IZZ Zorgverzekering algemene informatie

De IZZ Zorgverzekering is de eigen verzekering van mensen in de zorg. Wat betekent dat?

IZZ is een stichting, opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. We stellen de IZZ Zorgverzekering speciaal samen voor mensen die in de zorg werken. De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ en CZ. Stichting IZZ maakt namens haar leden afspraken over de premie, samenstelling en service van de IZZ Zorgverzekering.

Speciaal afgestemd op werken in de zorg

We stellen de IZZ Zorgverzekering speciaal samen voor mensen die in de zorg werken. We houden rekening met de fysieke en psychische belasting van het werken in de zorg. Zo heeft de IZZ Zorgverzekering ruime vergoedingen voor fysiotherapie, omdat lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld  nek, schouders en rug veel voorkomen bij zorgmedewerkers. En veel zorgmedewerkers zijn naast hun werk mantelzorger. Daarom hebben we ook ruime vergoedingen voor vervangende mantelzorg en regelhulp. 

Invloed van leden op de IZZ Zorgverzekering

De IZZ Zorgverzekering afstemmen op het werken in de zorg is een continu proces. IZZ analyseert jaarlijks het zorggebruik van de leden. En we doen in samenwerking met zorgorganisaties onderzoeken naar gezond werken in de zorg. De uitkomsten gebruiken we om de IZZ Zorgverzekering af te stemmen op het werken in de zorg. 

Mensen in de zorg hebben ook invloed op de IZZ Zorgverzekering. Als uw medewerker een collectieve IZZ Zorgverzekering heeft, is hij of zij lid van IZZ. We betrekken onze leden bij de samenstelling van onze zorgverzekering. Dat doen we via het ledenpanel. Elk lid kan zich daarvoor aanmelden. 

Uitvoering van de IZZ Zorgverzekering door VGZ en CZ

De uitvoering van de IZZ Zorgverzekering is in handen van CZ en VGZ. Ieder jaar onderhandelt IZZ namens haar leden met beide verzekeraars over de premie en de inhoud van de aanvullende pakketten. We hebben afgesproken dat mensen in de zorg 10% collectiviteitskorting krijgen op de IZZ Basisverzekering. Ook maken we met VGZ en CZ afspraken over de service. Bijvoorbeeld over hoe snel declaraties worden uitbetaald of hoe snel men geholpen moet worden als men belt met vragen over de verzekering. 

Zo ontstaat de eigen zorgverzekering van mensen in de zorg.