IZZ Zorgverzekering algemene informatie

De persoonlijke situatie van mijn medewerker verandert.

In het leven van een medewerker verandert de persoonlijke situatie soms. Wat betekent dat voor de deelname aan het IZZ collectief?

Werknemers blijven deelnemer aan het collectief en behouden de collectiviteitskorting als ze al een IZZ Zorgverzekering hebben en ze:

  • arbeidsongeschikt raken;
  • met pensioen gaan;
  • wachtgeld ontvangen.

Ook gezinsleden die dan al een IZZ Zorgverzekering hebben, behouden hun collectiviteitskorting. 

Overlijden

Als een werknemer komt te overlijden, blijven de partner en/of kinderen deelnemer aan het collectief en behouden ze de collectiviteitskorting als zij voor die tijd al een IZZ Zorgverzekering hadden. 

Scheiding

Bij een scheiding krijgt de ex-partner nog gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren collectiviteitskorting. De kinderen behouden hun collectiviteitskorting als ze bij de deelnemende werknemer op de polis blijven staan. 

Niet meer werkzaam in de zorg

Als de deelnemer niet meer in de zorg werkt, krijgt men gedurende het lopende kalenderjaar en de twee daaropvolgende kalenderjaren nog de collectiviteitskorting. 

Geen deelnemer meer?

Heeft uw (ex) werknemer geen recht meer op de collectieve IZZ-Regeling? Dan kan men nog steeds gebruik maken van de IZZ Zorgverzekering door een  individuele verzekering af te sluiten (zonder voordelen van het IZZ lidmaatschap zoals de collectiviteitskorting op de IZZ Zorgverzekering).