IZZ Zorgverzekering algemene informatie

Hoe verloopt de premie incasso via de werkgever?

Een groot deel van de werkgevers verrekent de premie voor de IZZ Zorgverzekering met het salaris van de medewerkers. Het maandelijkse incassoborderel kunt u digitaal bekijken.

Hoe verloopt de premie incasso via de werkgever? 

Een groot deel van de werkgevers verrekent de premie voor de IZZ Zorgverzekering met het salaris. Dit ziet uw medewerker dan terug op het loonstrookje. Verrekeningen van het eigen risico of bijvoorbeeld het uitbetalen van declaraties, worden door VGZ voor de Zorg rechtstreeks met de IZZ verzekerde medewerker zelf geregeld. 

Digitaal incassoborderel

Het maandelijkse incassoborderel kunt u digitaal bekijken.

Uw digitale incassoborderel van de IZZ Zorgverzekering kunt u raadplegen via Digibord van VGZ voor de Zorg. VGZ voor de Zorg doet de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering.