IZZ Zorgverzekering algemene informatie

IZZ werkt samen met VGZ en CZ. Wat betekent dat?

De IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ en CZ. En Stichting IZZ maakt daar afspraken over.

IZZ is een stichting, opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Stichting IZZ maakt namens haar leden met uitvoerend verzekeraars VGZ en CZ afspraken over de premie, samenstelling en service van de IZZ Zorgverzekering. En VGZ en CZ voeren de IZZ Zorgverzekering uit. Samen werken we aan de beste zorgverzekering voor mensen in de zorg: de IZZ Zorgverzekering. 

Alles wat uw medewerkers moeten regelen rond de IZZ Zorgverzekering, regelen ze met VGZ of CZ. 

 Voor algemene informatie over de IZZ Zorgverzekering, collectieve ziektekostenregeling IZZ en inspraak op de samenstelling van de IZZ Zorgverzekering (bijvoorbeeld via het IZZ ledenpanel) kunnen uw medewerkers terecht op izz.nl.