IZZ collectieve ziektekostenregeling

Werkgeversbijdrage via de zorg-cao’s

De IZZ–regeling is een onderdeel van de belangrijkste zorg-cao’s. Volgens de meeste cao’s is door werkgevers en werknemers in de zorg een werkgeversbijdrage voor het aanvullende Zorg voor de Zorg-pakket afgesproken.

In de meeste cao’s wordt de werkgeversbijdrage gegeven als het aanvullend Zorg voor de Zorg-pakket wordt afgesloten. Daarin zit namelijk extra zorg waar zorgmedewerkers veel gebruik van maken, zoals fysiotherapie, psychische zorg en vergoedingen voor mantelzorgers. Het Zorg voor de Zorg-pakket vergoedt ook de basistandartszorg. 

Hieronder staat per cao de bruto werkgeversbijdrage per maand voor 2017. Er wordt wel loonbelasting op ingehouden. Op de salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.

*In de meeste cao’s wordt de werkgeversbijdrage gegeven als het aanvullend Zorg voor de Zorg-pakket wordt afgesloten. Daarin zit namelijk extra zorg waar zorgmedewerkers veel gebruik van maken, zoals fysiotherapie, psychische zorg en vergoedingen voor mantelzorgers. Het Zorg voor de Zorg-pakket vergoedt ook de basistandartszorg.

**Hieronder staat per cao de bruto werkgeversbijdrage per maand voor 2017. Er wordt wel loonbelasting op ingehouden. Op de salarisstrook staat hoe hoog de uiteindelijke nettobijdrage is.