Monitor Gezond werken in de zorg 2020 uitgesteld

*De Monitor Gezond werken 2020 is tot nader orde uitgesteld vanwege het CORONA-virus*

*UPDATE* Gezien de huidige stand van zaken rond het Corona-virus heeft IZZ besloten het uitzetten van de vragenlijsten van de Monitor uit te stellen. Zorgmedewerkers hebben op dit moment andere prioriteiten en de gezondheidsuitslagen zullen vanwege het Corona virus afwijken. Als de situatie in Nederland voor zorgmedewerkers weer genormaliseerd is, gaan wij bekijken op welk moment en in welke vorm we de Monitor gaan uitzetten.

 Het derde vragenlijstonderzoek in de reeks van vijf om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. Half maart verzenden we de uitnodiging naar onze leden.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek willen we achterhalen welke invloed het werken in de zorg heeft op de gezondheid van zorgmedewerkers. Zo kijken we welke factoren op het werk bepalend zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. En onderzoeken we op welke wijze actuele problemen zoals werkdruk en overmatige bureaucratie in de zorg kunnen worden aangepakt.

We herhalen dit onderzoek vijf keer om goed inzicht te krijgen in de trends in gezond werken. We kunnen de trends in de zorg beter meten, omdat we steeds dezelfde groep bevragen. Zo kunnen we analyseren of bepaalde ervaringen lange-termijn-effecten hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een vergroting van de (ervaren) werkdruk of toegenomen agressie vanuit patiënten niet meteen, maar pas in twee jaar zorgt voor een burn-out. Volgend jaar ontvangt u daarom weer een uitnodiging voor het onderzoek.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten gebruiken we om medewerkers en organisaties te helpen om het personeel in de zorg gezond en inzetbaar te houden. Op basis van ons eerdere onderzoek op dit thema is bijvoorbeeld de Aanpak InDialoog ontwikkeld, een bewezen effectieve methode voor het creëren van een gezonde en veilige werkomgeving in de zorg.

De Monitor Gezond werken in de zorg is een samenwerking tussen Stichting IZZ en Universiteit Utrecht. Heeft u vragen over het onderzoek, stuur dan een mail naar monitor@stichtingizz.nl.