Presentaties slotbijeenkomst 11 december

Op 11 december kwamen alle deelnemende partijen samen om het driejarig onderzoek naar de PSA op de SEH af te sluiten.

Tijdens het congres in het Amphia ziekenhuis hebben zowel de onderzoekers als een aantal van de deelnemende ziekenhuizen een presentatie gegeven.

Op www.izz.nl/seh vindt u alle relevante communicatiemiddelen zoals een factsheet met de belangrijkste resultaten, achtergrondverhalen en ervaringsverhalen over succesvolle interventies.

Hierbij op volgorde van het programma de bijbehorende presentaties:

- Mevr. N. Kroon, directeur Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt

Werken in de zorg als maatschappelijke opgave

-Mevr. M. van der Doef en mevr. N. de Wijn, onderzoekers Universiteit Leiden

PSA op SEH, resultaten van drie jaar onderzoek

-Mevr. M. Sloet en I. Grasmeijer, Philips.

De blauwdruk van de ideale SEH

-Mevr. M. van der Meer, manager Spoedplein Laurentius Ziekenhuis (presentatie volgt)

-Mevr. A. Wiedoodt, bestuurder Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis (Tilburg)

Wat kan de RvB beteken voor de PSA op de SEH? 

-Mevr. G. van Woerden en J. Quarles van Ufford van het HMC (Den Haag)

Samenwerking medisch specialisten op de SEH