Resultaten onderzoek psychosociale arbeidsbelasting SEH

Bekijk de belangrijkste resultaten van drie jaar wetenschappelijk onderzoek naar psychosociale arbeidsbelasting op de SEH door de Universiteit Leiden.

Dat werken op de spoedeisende hulp een behoorlijke wissel trekt op medewerkers staat buiten kijf. Maar welk effect alle hectiek heeft op de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) van SEH-medewerkers was tot voor kort onbekend. Dankzij het onderzoeksproject “Psychosociale arbeidsbelasting op de spoedeisende hulp” is deze informatie er inmiddels wél. 

Download hieronder de samenvatting van het onderzoek of de factsheet voor de feiten. 

Bekijk ook het 'Onderzoek in cijfers' voor een overzicht van de deelnemende SEH's en voor de percentages van de deelnemende respondenten verdeeld in functiegroepen.