Zorggebruik

Medewerkers binden? Wees een gezonde werkgever

Uit het onderzoek Zorggebruik blijkt dat zorgorganisaties die veel aandacht besteden aan gezond werken minder zorggebruik, minder verzuim en minder openstaande vacatures hebben.

Zorggebruik zegt zorgorganisaties niet direct zo veel. Toch blijkt uit jarenlang onderzoek van IZZ dat zorggebruik samenhangt met andere prestatie-indicatoren zoals verzuim en uitstroom. Gezonde werkgevers hebben bv. minder openstaande vacatures. En als het zorggebruik hoog is, is er ook vaak veel en lang verzuim binnen een organisatie.

Omdat personeel in de zorg helaas steeds schaarser wordt is het goed als zorgorganisaties aandacht hebben voor Gezond Werken in de zorg. Zet gezond werken op de agenda van teamoverleggen, maak het onderdeel van de agenda van de zorgbestuurder. IZZ ontwikkelde de wetenschappelijke aanpak organisatieklimaat om een geplande en gestructureerde dialoog te voeren over gezond werken. De zorgorganisaties die mee hebben gedaan aan de pilot boeken goede resultaten.

Zet Gezond werken in de etalage!

Daarnaast zien we dat werkzoekenden steeds meer aandacht hebben voor de factor gezond werken. Wat doet een werkgever er aan om mij gezond ‘oud’ te laten worden in mijn beroep? IZZ biedt zorgorganisaties de kans om gezond werken in de etalage te zetten. We hebben organisatieprofielen gemaakt waarin u als werkgever uw gezond werken projecten kunt zetten. Dit profiel wordt getoond als er een vacature van uw organisatie staat op de IZZ vacaturebank.

Heeft u uw organisatieprofiel al ingevuld?