Organisatieklimaat-InDialoog

Verbeter uw organisatieklimaat met InDialoog

Wat houdt InDialoog (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) in, welke medewerkers zijn betrokken en welke stappen worden doorlopen?

InDialoog (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken.   

InDialoog bestaat uit drie stappen, die achter elkaar in één ronde worden doorlopen. De teams doen iedere ronde drie keer. Iedere organisatie bepaalt per ronde zijn eigen thema's.

De drie stappen 

In stap 1 Teampeiling worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams gepeild.

In stap 2 Teamdialoog gaat het team met elkaar en de teamleider/taakverantwoordelijke in gesprek over de uitkomsten van de peiling.

In stap 3 Bestuurder op de werkvloer komt een bestuurder op de werkvloer en gaat in gesprek over de uitkomsten van de dialoog.

Uit ervaring weten we dat mensen na drie rondes makkelijker met elkaar de dialoog over gezond en veilig werken voeren. Dan zit het voeren van de dialoog in het 'systeem'. Daarna wordt het hebben van een dialoog een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering. Download de schematische praatplaat hier.

Aan de slag of meer weten?

Heeft uw organisatie besloten om InDialoog te gaan doen? Bekijk dan alle materialen op de pagina voor projectleiders InDialoog. Daar vindt u de handleiding en de bijbehorende materialen. Wilt u eerst meer weten over de drie stappen? Lees dan onder de afgebeelde schematische praatplaat InDialoog verder. 

Praatplaat InDialoog