Achtergrond informatie over de uitvoering van de IZZ Zorgverzekering

Veelgestelde vragen

Het samenwerken met een tweede zorgverzekeraar biedt voor medewerkers in de zorg ten eerste voordelen op het gebied van de zorgverzekering. De keuzemogelijkheden worden bijvoorbeeld vergroot, doordat het mogelijk wordt verschillen in het verzekeringsproduct aan te brengen. Daarnaast heeft het meerwaarde voor de Gezond werken in de Zorg programma’s van IZZ. Onder andere doordat de zorgverzekeraars aan kunnen sluiten bij initiatieven van IZZ op dit gebied; IZZ kan samen met zorginstellingen en met zorgprofessionals nog meer doen om gezondheidswinst van medewerkers te vergroten.

Deze keuze is gemaakt en wordt gedragen door het bestuur van IZZ na een uitgebreide martktconsultatie onder zes zorgverzekeraars/zorgverzekeringsconcerns. Het bestuur van IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties in de zorg. De werkgevers worden vertegenwoordigd door: NVZ Vereniging Ziekenhuizen, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en ActiZ en Jeugdzorg Nederland. De werknemers door: FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NU'91 en de Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg.

De werkgeversbijdrage is een afspraak tussen werkgevers en werknemers in de zorg als onderdeel van de cao. Deze is bedoeld als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers in de zorg en maakt een organisatie en het werken in de zorg aantrekkelijker. Via het IZZ Bestuur hebben werkgevers en werknemers in de zorg invloed op de afspraken rond de IZZ Zorgverzekering. De IZZ Zorgverzekering is van mensen die in de zorg werken en houdt rekening met de fysieke en psychische belasting van het werken in de zorg. Zo heeft de IZZ Zorgverzekering ruime vergoedingen voor fysiotherapie, omdat lichamelijke klachten aan bijvoorbeeld nek, schouders en rug veel voorkomen bij zorgmedewerkers. En veel zorgmedewerkers zijn naast hun werk mantelzorger. Daarom hebben we ook ruime vergoedingen voor vervangende mantelzorg en regelhulp. Deze vergoedingen zijn vooral terug te vinden in het Zorg voor de Zorg-pakket, het pakket met de cao gerelateerde werkgeversbijdrage.

Verder lezen over de werkgeversbijdrage via de zorg-cao's

Allereerst is de IZZ Zorgverzekering afgestemd op de arbeidsrisico’s die medewerkers in de zorg lopen. Zo weten we uit onze jaarlijkse zorggebruik analyses dat ca. 1 op de 3 mensen in de zorg fysiotherapie gebruikt. Bovendien heeft 85% van de mensen in de zorg fysieke klachten. Daarom kent de IZZ Zorgverzekering een ruime vergoeding voor fysiotherapie in het Zorg voor de Zorgpakket. En veel zorgmedewerkers zijn naast hun werk mantelzorger. Daarom hebben we ook ruime vergoedingen voor vervangende mantelzorg en regelhulp. 

 
Gezond werken in de Zorg
Via onze onderzoeken naar Gezond werken in de Zorg werken we samen met werkgevers in de zorg aan oplossingen om de gezondheid op het werk verbeteren. Hiervoor gebruiken we de analyses die we doen naar het zorggebruik van mensen in de zorg van bijvoorbeeld fysiotherapie, psychische zorg en chronische ziektes. We bekijken de verschillen en zoeken naar verklaringen hiervoor en delen deze uitkomsten met de zorgsector. De inzichten vertalen we ook naar oplossingen in de dekking van de IZZ Zorgverzekering, het ledenvoordeel of in de aanpak van het organisatieklimaat. Hiermee verbeteren we de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. De aanpak organisatieklimaat leidt bijvoorbeeld tot wetenschappelijk bewezen reductie van ziekteverzuim. U kunt hier meer over lezen op https://www.izz.nl/zorgorganisaties/thema/gezond-werken/organisatieklimaat. Zo versterken Gezond werken in de Zorg en de IZZ Zorgverzekering elkaar.