Voorbereidingsfase InDialoog

Voorbereiden

In deze fase gaat het om inspireren en draagvlak creëren bij management en bestuur. Maar ook om de organisatie en voorbereiding van de Aanpak Organisatieklimaat.

Het is van belang dat bestuur en management de nut en noodzaak van een dialoog over gezond en veilig werken zichtbaar onderkennen en zich committeren aan de Aanpak. Eén bestuurder wordt het gezicht van de nieuwe aanpak.

In de Handleiding InDialoog (pagina 18 t/m 22) staan alle stappen van de voorbereidingsfase uitgebreid omschreven. Ook welke bijlagen u hierbij nodig heeft. Deze bijlagen vindt u hier. De verschillende stappen in de voorbereidingsfase:

A. Samenstelling projectteam

B. Inventarisatie (van al aanwezig beleid, protocollen etc.)

C. Erkenning noodzaak (draagvlak bestuurder organiseren)

D. Selecteren van deelnemende teams (informeer ze met deze brief)

E. Maak een draaiboek 

F. Voorbereiding teampeiling en coaching (zie voorbeeldstelling bij de downloads) 

G. Kick-off bijeenkomst organiseren (deze presentatie kunt u gebruiken tijdens de bijeenkomst)