Onderzoek

Waarom een PSA-onderzoek?

Begin 2017 heeft IZZ de Universiteit Leiden een opdracht gegeven op onderzoek te doen naar de psychosociale arbeidsbelasting van zorgmedewerkers op de Spoedseisende Hulp. Aanleiding was een gesprek met het Amphia Ziekenhuis...

Het Amphia Ziekenhuis wilde graag weten hoe het ervoor stond met de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) van hun medewerkers op de Spoedeisende Hulp (SEH). Want het vermoeden was dat het emotioneel belastende werk zijn tol eist en dat de gezondheid van hun medewerkers achteruit ging. Als ledencollectief bekijken wij graag de mogelijkheden van een dergelijk onderzoek, maar ons belang is dat er zoveel mogelijk mensen gebruik kunnen maken van de inzichten. Daarom heeft IZZ alle ziekenhuizen in Nederland uitgenodigd om ook deel te nemen met hun SEH zodat er vergelijkingen gemaakt konden worden. En zodat de ziekenhuizen van en met elkaar kunnen leren.

In 2017 meldden 19 ziekenhuizen zich aan, in 2018 kwamen daar nog eens 9 ziekenhuizen bij.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt en ondersteund door:
IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden