Zelf invloed hebben - column Roland Kip

Ik zie een loopbaan als een drietrapsraket. Thuis en op school leer je je talenten ontdekken. Een werkgever biedt je een omgeving en de kansen om deze talenten om te zetten in waarde voor de samenleving. Maar bovenal zit je zelf in de cockpit, neem je zelf initiatief en maak je je eigen keuzes.

Zo vind ik het geweldig dat ik de stap heb mogen zetten om directeur van IZZ te worden. Ik floreer bij deze nieuwe uitdaging. Mijn kennis en ervaring inzetten voor anderen, daar geniet ik van. Zeker bij een organisatie als IZZ met zo’n hoge maatschappelijke relevantie. Een organisatie die verbinding legt tussen tal van zorgwerkgevers, werknemers en (kennis)instanties.

Veerkracht

Ik zie IZZ als een mooie stichting die zich steeds meer bewijst als belangenbehartiger van medewerkers in de zorg. Fantastisch om te zien dat IZZ concreet bijdraagt aan positieve veranderingen in de zorg. Veranderingen die het gevoel van veerkracht, kwaliteit, invloed en werkgeluk weer een stukje dichterbij brengen. Ik denk daarbij aan de SEH’s die met en van elkaar leren om beter om te gaan met de hoge psychosociale arbeidsbelasting. Natuurlijk weet ik ook dat het allemaal niet vanzelf gaat. Dat we nog genoeg op te lossen hebben. Van personeelstekort tot personeelsplanning en van kwaliteit tot ketenaansluiting. Ook hierin wat veranderen, vraagt om een integrale benadering. En daar kan IZZ een heel goede rol in vervullen. 

Voor de doorontwikkeling van IZZ wil ik graag staan. Wat ik daarvoor meeneem? Om te beginnen ken ik de wereld van de zorgverzekeraar. Want hoe je het ook wendt of keert, de zorgverzekering zoals we die nu organiseren met VGZ vormt toch de eerste pijler onder IZZ. Met een zeer toegespitst pakket van vergoedingen, sluiten we aan bij de zorgbehoeften van medewerkers in de zorg. Deze zorgverzekering is ook een gouden bron van informatie waar we, samen met werkgevers en werknemers, veel van leren. Waar al die inzichten toe leiden, vormt de tweede pijler: gezond werken in de zorg! Daarvoor neem ik een rijke ervaring mee als hr-directeur. De sleutel tot succes ligt in het perspectief voor de medewerker. Zelf invloed kunnen hebben op je werk is van onschatbare waarde. Dat is mijn overtuiging. Dan is er nog een derde pijler: het ledenvoordeel. Dat moet evident zijn. Waarom zou een zorgmedewerker anders lid van IZZ worden? Voor dit stuk neem ik vooral mijn ervaringen als LTO-directeur mee, een collectief met vele (inkoop)voordelen voor de leden. Ik heb er vertrouwen in en hoop nog veel te kunnen betekenen voor de zorg. 

We spreken elkaar!

Roland Kip
Algemeen directeur
Stichting IZZ

(uit: Inzicht 1 - maart 2018)