Ledenvoordeel: Online zelfhulp Werkstress

Stress hoort bij het leven en dus ook bij werken. Maar als je langere tijd ongezonde stress op je werk ervaart, dan krijg je er last van. De online zelfhulp module Werkstress helpt om de juiste balans tussen werk en privé te vinden en te behouden. Met concrete tips en oefeningen leer je werkstress aanpakken en een burn-out voorkomen.

De module biedt handvatten om werkstress het hoofd te bieden en mentaal gezond te blijven. Je kan testen of en in welke mate je stress ervaart op het werk. Onderwerpen die in de module aan de orde komen zijn:

  • Stress en ik: iedereen reageert anders op stressvolle situaties. Bepalend in welke mate iemand stress ervaart is de bron van spanning. Spanningsbronnen kunnen bijvoorbeeld zijn het werk zelf, collega’s, de organisatie, veranderingen, werkomgeving of je carrière.
  • Werkomgeving: je omgeving heeft invloed op wat je denkt en hoe jij je voelt. De sfeer op je werk, de vaste gewoonten en regels, je collega’s en leidinggevende kunnen een rol spelen bij het wel of niet ervaren van werkstress. Dat geldt ook voor de inrichting van je werkplek en de planning van je werkzaamheden.
  • Werk, stress en leefstijl: door je leefstijl onder de loep te nemen, kun je je gevoeligheid voor stress eerder herkennen. Een gebalanceerde leefstijl maakt je weerbaarder tegen werkstress.
  • Acceptatie: piekeren brengt je in een spiraal van negatieve gedachten. Herken gepieker en laat het los. Door je te focussen op aspecten die je wel kunt beïnvloeden en door andere zaken die je niet kunt beïnvloeden te accepteren voorkom je werkstress.

Voordat je met de module start worden er eerst 8 vragen aan je gesteld. Uit het resultaat wat direct zichtbaar is wordt een advies gegeven welke trainingen/modules op dit moment het beste aansluiten. 

De module is bedoeld voor mensen die werken en hier (in meer of mindere mate) stress van ervaren.

Online zelfhulp Werkstress

Gratis voor leden.