Disclaimer

Stichting IZZ besteedt alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website.

Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website kunnen wij niet garanderen. Stichting IZZ aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch door schade door storingen en/of het gebruik van de website. Tegen virussen neemt Stichting IZZ voorzorgmaatregelen. Stichting IZZ aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als er toch virussen voorkomen op of via de website verspreid worden, behoudens gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van Stichting IZZ.

Stichting IZZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Stichting IZZ worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. Stichting IZZ geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. Stichting IZZ behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen.

Op overeenkomsten met Stichting IZZ zijn de geldende algemene voorwaarden van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.