Artikel

Behoud zorgmedewerkers met deze aanpak

Wilt u werken aan het behoud van zorgmedewerkers? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Ga met elkaar in dialoog over o.a. personeelskrapte, werk- en regeldruk en werk toe naar oplossingen. Een gezond en veilig organisatieklimaat draagt bij aan het behoud van zorgmedewerkers.

De IZZ aanpak InDialoog is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een oplossingsgerichte dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Ook kan InDialoog ingezet worden om vragen te beantwoorden zoals: 

  • Hoe behouden we zorgmedewerkers in onze organisatie?
  • Hoe verhogen we de instroom van nieuwe medewerkers?
  • Wat kunnen we nog meer doen tegen de personeelskrapte in de zorg? 

Behoud zorgmedewerkers - IZZ aanpak InDialoog

De IZZ aanpak InDialoog in drie stappen 

De aanpak InDialoog bestaat uit drie stappen om te komen tot gewenste oplossingen op bovengenoemde vragen. Bij stap 1 (teampeiling) worden de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams anoniem gepeild aan de hand van stellingen. Bij stap 2 (teamdialoog) gaat het team met elkaar en de teamleider in gesprek over de uitkomsten van stap 1. En bij stap drie wordt de bestuurder betrokken in de gesprekken over de uitkomsten. 

Voorbeeld stellingen personeelskrapte -tekorten

Bij stap 1 van InDialoog bereiden de zorgmedewerkers zich voor op de dialoog door hun mening te geven in een korte peiling van enkele stellingen per thema. We geven hieronder enkele voorbeelden van stellingen waar u mee aan de slag kunt. 

1. Binnen ons team is momenteel sprake van een tekort aan personeel waardoor de kwaliteit van zorg in gevaar komt. 
2. Ik kan niet de zorg leveren die ik zou willen, omdat er te weinig personeel is.
3. De personeelskrapte in ons team heeft negatieve gevolgen voor mijn eigen (lichamelijke en/of geestelijke) gezondheid. 
4. Binnen ons team is er niet zozeer sprake van een kwantitatief tekort aan personeel (te weinig medewerkers), maar eerder van een kwalitatief tekort (te weinig deskundig/specifiek opgeleid personeel).
5. Indien wij als team door personeelskrapte de keuze hebben tussen slechts enkele patiënten/cliënten helpen op een goede manier of veel patiënten/cliënten helpen door half werk af te leveren, zouden we als team voor dat eerste moeten gaan.

Voorbeeld stellingen werkdruk en stress op het werk

1. We weten in ons team precies wat voor soort werkdruk we ervaren en waar dit vandaan komt. 
2. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met moeilijke beslissingen die ik moet nemen en de verantwoordelijkheden die ik heb (cognitieve werkdruk).
3. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met de hoeveelheid tijd die ik heb om al mijn werkzaamheden uit te voeren (kwantitatieve werkdruk).
4. De door mij ervaren werkdruk heeft te maken met de hoeveelheid taken en werkzaamheden.
5. De werkdruk in ons team is niet gezond. 

Aan de slag met InDialoog

InDialoog van IZZ is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat.