Samen op weg naar een gezonde regeldruk

De regeldruk in de zorg is hoog. Onderzoek van IZZ laat zien dat zorgmedewerkers die een hoge regeldruk ervaren, meer psychische en fysieke gezondheidsklachten vertonen. Tijd dus om die regeldruk aan te pakken.

1. Betrek leidinggevenden en teamleiders

Om het verzuim en deze gezondheidsklachten terug te dringen is het belangrijk om samen te kijken naar de aard van de regels en administratie: hoe worden die door uw medewerkers ervaren? Zinvol of zinloos? Behapbaar of niet?

Leg uit waarom het inzichtelijk maken van de regeldruk belangrijk is voor de organisatie en medewerkers. Zet het op de agenda van het MT en vraag om commitment. 

kwadrant regeldruk

Downloads

Regeldruk en gezondheid van medewerkers