Privacy

1. Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met u en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt.   Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 

Stichting IZZ heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Stichting IZZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. “Mijn IZZ lidmaatschap” op de website izz.nl

U kunt een persoonlijk profiel aanmaken op izz.nl, ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ (hierna ook wel te noemen online profiel). Bij de registratie van uw online profiel kunt u kiezen voor een ledenprofiel (indien u een collectieve IZZ Zorgverzekering hebt) of een niet-leden profiel (indien u geen collectieve IZZ Zorgverzekering hebt).           

Via ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ op izz.nl, hebt u toegang tot afgeschermde functionaliteiten. De keuzes die u maakt in het registratieproces voor uw online profiel, bepalen de persoonsgegevens die u moet invullen. Wij vragen geen andere persoonsgegevens uit dan strikt noodzakelijk voor de verwerking van het online profiel en mogelijke andere diensten waarvoor u zich aanmeldt. 

2.1 Doeleinden verwerking gegevens 'Mijn IZZ lidmaatschap'

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van uw verzoeken: 

 • Toegang tot uw online profiel op izz.nl
 • Toegang tot de Zorg voor jezelf Community 
 • Toegang tot de Zorgvacaturebank
 • Toegang tot gratis trainingen en kortingen binnen het IZZ ledenvoordeel
 • Mogelijkheid tot deelname aan onderzoeken van het IZZ ledenpanel (alleen na aanmelding voor het ledenpanel)
 • Mogelijkheid tot ontvangst van de maandelijkse, digitale IZZ nieuwsbrief (alleen na aanmelding voor de nieuwsbrief) 
 • Mogelijkheid tot ontvangst van het wekelijkse, digitale gespreksoverzicht uit de Zorg voor jezelf Community (alleen na aanmelding voor het gespreksoverzicht uit de community

2.2 Verwerkte persoonsgegevens 'Mijn IZZ lidmaatschap'

Voor bovenstaande doeleinden worden binnen uw online profiel, de volgende gegevens verzameld en gebruikt: 

 • Geslacht
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • E-mailadres

Aanvullende gegevens bij een ledenprofiel:

 • Klantnummer IZZ Zorgverzekering
 • Hoofdverzekerde (wel of niet)
 • Gebruikersnaam Zorg voor jezelf Community

Aanvullende gegevens bij een aanmelding voor het IZZ ledenpanel:

 • Geboortedatum
 • Huidige werkzame status
 • (Voormalige) functie
 • (Voormalige) branche

2.3 Bewaartermijn persoonsgegevens 'Mijn IZZ lidmaatschap'

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat de gegevens die u verstrekt via ‘Mijn IZZ Lidmaatschap’, worden bewaard totdat u: 

 • Uw gegevens of instellingen wijzigt in uw online profiel (zie paragraaf 6.2 en 6.3)
 • Uw online profiel verwijdert (zie paragraaf 6.3)

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Stichting IZZ verstrekt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 2.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. In het kader van ‘Mijn IZZ Lidmaatschap’ worden uw gegevens gedeeld met een derde partij die ervoor zorgt dat uw gegevens op een veilig platform opgeslagen en bewaard worden. Met deze partij (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 7).

3. Persoonsgegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

Stichting IZZ heeft persoonsgegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering. Bent u na 1 januari 2018 deelnemer geworden aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, dan ontvangt Stichting IZZ eenmalig bij uw toetreding tot de verzekering uw gegevens van de uitvoerend zorgverzekeraar. Deze uitwisseling vindt alleen plaats als u daarvoor toestemming hebt gegeven. 

Wij hebben geen andere persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van onze rol als ledencollectief en belangenbehartiger van mensen in de zorg en als contractant van de IZZ Zorgverzekering.

3.1 Doeleinden verwerking gegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

De gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, gebruikt Stichting IZZ voor de volgende doeleinden: 

 • De communicatie over het onderhandelingsresultaat van de collectieve IZZ Zorgverzekering
 • Verzending van magazine de Zorg (magazine over de zorgsector en gezond werken in de zorg en de IZZ Zorgverzekering)
 • Het doen van (wetenschappelijk) onderzoek naar Gezond werken in de zorg

3.2 Verwerkte gegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

Voor bovenstaande doeleinden heeft Stichting IZZ de volgende gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering: 

 • Geslacht
 • Voorletters
 • Achternaam
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Hoofdverzekerde / medeverzekerde

3.3 Bewaartermijn gegevens deelname collectieve IZZ Zorgverzekering

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat de gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, worden bewaard totdat u zelf bij Stichting IZZ aangeeft dat uw collectieve IZZ Zorgverzekering is beëindigd (zie paragraaf 6.3).

3.4 Verstrekking aan derden

De gegevens van deelnemers aan de collectieve IZZ Zorgverzekering die door Stichting IZZ worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 3.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. Met deze partijen hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 7).

4. Community op izz.nl

Via de website izz.nl hebt u toegang tot de Zorg voor jezelf Community. In de community wordt informatie uitgewisseld over het IZZ ledencollectief, gezond werken in de zorg, de IZZ Zorgverzekering en zorg in het algemeen. De community stelt u in staat mee te praten over deze onderwerpen. Het is expliciet niet de bedoeling dat u persoonlijke informatie zoals uw verzekeringsnummer of medische gegevens, deelt in de community. Indien dergelijke informatie toch in de community wordt gedeeld, zal IZZ hierop ingrijpen door deze informatie te verwijderen, dan wel u te verzoeken dit zelf te verwijderen. 

U krijgt toegang tot de Zorg voor jezelf Community door een online profiel aan te maken op izz.nl. Daarbij kiest u een gebruikersnaam die zichtbaar is in de community. U hebt hierbij ook de mogelijkheid om u aan te melden voor het wekelijkse gespreksoverzicht per e-mail uit de community. 

Mocht u ook een korte introductietekst willen tonen in de community, dan kunt u deze instellen via uw online profiel op izz.nl. U kunt daarnaast de functie en branche waarin u werkt, zichtbaar maken in de community, door deze gegevens aan te vullen in uw online profiel. Dit kan alleen als u aan het IZZ ledenpanel deelneemt.


5. Cookies op izz.nl

Op de website izz.nl maakt Stichting IZZ gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website automatisch aangeboden worden aan uw browser. Stichting IZZ maakt gebruik van twee soorten cookies: analytische en functionele cookies. 

Voordat u gebruik kunt maken van de website izz.nl, moet u akkoord geven op de cookies. Hiermee geeft u aan dat wij uw gedrag op izz.nl mogen volgen en analyseren. Geeft u geen akkoord op deze cookies, dan kunnen wij uw gedrag niet volgen en analyseren, maar is het mogelijk dat de website niet naar behoren werkt.

5.1 Analytische cookies op izz.nl

De door Stichting IZZ  geplaatste analytische cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over het bezoek aan izz.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s, of duur van de ‘gebruikerssessie’. Het IP-adres wordt geanonimiseerd. 

De gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze website beter op de gebruikerswensen aan te passen. Ook zorgen de cookies ervoor dat uw gegevens herkend worden de volgende keer dat u onze website bezoekt. Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld. 

5.2 Functionele cookies op izz.nl

De door onze website gebruikte functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van onze site. Wij gebruiken functionele cookies om een optimale gebruikerservaring te bieden bij het bezoeken van onze website. 

Stichting IZZ heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van de gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.  Wij verzamelen in cookies geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres. Wij gebruiken cookies ook niet voor e-mail en telemarketing acties. 

5.3 Blokkeren van cookies 

Het is mogelijk om cookies te blokkeren. De wijze waarop u dit kunt instellen, is afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Let op: als uw internetbrowser geen (functionele) cookies accepteert, werken sommige delen van de website niet goed. U kunt dan geen gebruik maken van uw online profiel in ‘Mijn IZZ lidmaatschap’.

5.4 Google Analytics

Stichting IZZ maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van websitegedrag. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Gegevens worden door Google niet met derden gedeeld en verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld. De Google Analytics cookies worden niet gebruikt voor andere diensten van Google, zoals DoubleClick en Adwords.

6. Rechten t.a.v. uw persoonsgegevens 

Stichting IZZ is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Hierna wijzen wij u op uw rechten: 

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering  

6.1 Recht op inzage 

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens Stichting IZZ van u heeft, dan kunt u zelf uw persoonsgegevens raadplegen via ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ op izz.nl, of ons om een opgave vragen via privacy@stichtingizz.nl. Wij zullen u dan binnen twee weken een overzicht van uw gegevens verstrekken. 

6.2 Recht op rectificatie en aanvulling 

Als u een online profiel hebt aangemaakt op izz.nl, dan kunt u uw gegevens en instellingen inzien, wijzigen en aanvullen via ‘Mijn IZZ lidmaatschap’. Met uw profiel kunt u uw gegevens up-to-date houden. Denk hierbij aan adresgegevens bij verhuizing. In uw online profiel kunt u ook uw aan- en afmelding beheren voor het IZZ ledenpanel, de IZZ nieuwsbrief, magazine de Zorg en het gespreksoverzicht uit de community. Als u zich afmeldt voor een bepaalde dienst, dan zullen de persoonsgegevens die wij hiervoor hebben verzameld, ook uit ons systeem verwijderd worden. Zijn deze persoonsgegevens echter ook nodig voor het uitvoeren van een andere dienst, dan zullen deze gegevens in ons systeem bewaard blijven. 

Hebt u een overzicht opgevraagd van uw gegevens via privacy@stichtingizz.nl en zijn uw gegevens daarin onjuist of onvolledig, dan kunt u schriftelijk om wijziging of bijwerking van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek per e-mail of post richten aan het FG-team van Stichting IZZ. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

6.3 Recht op vergetelheid 

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Als u dat wilt, kunt u uw online profiel op izz.nl verwijderen. U kunt dat doen door in te loggen op ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ op izz.nl en via de instellingen van uw profiel het betreffende profiel te verwijderen. Al uw gegevens gekoppeld aan uw online profiel zullen uit onze database verwijderd worden. Daarbij wordt alleen die informatie uit onze database verwijderd, die gekoppeld is aan uw profiel. De gegevens in het kader van uw deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, worden niet automatisch verwijderd als u kiest voor verwijdering van uw profiel. 

Wilt u deze gegevens laten verwijderen, dan kunt u schriftelijk om verwijdering van de gegevens verzoeken. U kunt een dergelijk verzoek per e-mail of post richten aan het FG-team van Stichting IZZ. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. 

Indien u zelf bij Stichting IZZ aangeeft dat uw collectieve IZZ Zorgverzekering is beëindigd, zullen wij de gegevens in het kader van uw deelname aan de collectieve IZZ Zorgverzekering, binnen twee weken verwijderen. 

Stichting IZZ geeft de verwijdering van uw gegevens door aan de partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens, zodat uw gegevens ook in de systemen van onze verwerkers worden verwijderd.

6.4 Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt aan Stichting IZZ. Het betreft een overzicht in elektronische vorm. U kunt ons ook verzoeken om dit overzicht te verzenden voor gebruik door een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan uw verzoek.

6.5 Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting IZZ of door één van onze verwerkers. U kunt uw bezwaar per e-mail of post kenbaar maken aan het FG-team van Stichting IZZ. Wij kunnen u hierbij vragen om u te legitimeren. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw bezwaar. 

Bij verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw aanmelding voor een bepaalde dienst (bijvoorbeeld het IZZ ledenpanel), hebt u altijd het recht om uw aanmelding te wijzigen. U kunt dit doen via ‘Mijn IZZ lidmaatschap’ op izz.nl.

6.6 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting IZZ. Dit is het geval als de gegevens die wij van u hebben, mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen dan tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan). Stichting IZZ geeft de beperking van het gebruik van uw gegevens ook door aan de partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens, zodat het gebruik ook door onze verwerkers kan worden beperkt.

6.7 Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die u betreffen. Mocht Stichting IZZ een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, met belangrijke consequenties voor u, dan hebt u het recht om te verzoeken om een nieuw besluit, waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens 

Stichting IZZ beschermt de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onder andere: 

 • De toegang tot de persoonsgegevens is binnen Stichting IZZ beperkt tot enkele medewerkers.
 • We hebben twee-staps authenticatie ingeregeld voor toegang tot de database met persoonsgegevens.
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens (verwerkers). Hierin maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De gegevensuitwisseling met verwerkers van persoonsgegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. 

8. Nieuwe ontwikkelingen  

De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u izz.nl bezoekt. 

9. Contact met ons opnemen  

Als u vragen hebt over het privacy statement of over de wijze waarop Stichting IZZ met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u per e-mail of post contact opnemen met het FG-team. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie.

 

Stichting IZZ

T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming-team (FG-team)

Christiaan Geurtsweg 3

7335 JV Apeldoorn

privacy@stichtingizz.nl