Privacystatement IZZ Zorgorganisaties

1. Vertrouwen en veiligheid

Vertrouwen is voor ons de basis om met u als zorgorganisatie en onze partners samen te werken. Dit vertrouwen vraagt om openheid van ons en van u over de gegevens die wij van u vragen. Maar ook om veiligheid van diezelfde gegevens bij ons. Wij gaan daarom zorgvuldig om met de gegevens die u ons verstrekt. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting IZZ heeft passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website en diensten te beveiligen en om misbruik te voorkomen. En natuurlijk houden wij ons aan de daarvoor geldende wetten en regels. Stichting IZZ verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

2. Online account op izz.nl/zorgorganisaties

Als zorgorganisatie kunt u een online account aanmaken op izz.nl/zorgorganisaties. U kunt dit doen om toegang te krijgen tot: 

 • ‘Mijn IZZ organisatieprofiel'
  Via ‘Mijn IZZ organisatieprofiel’ kunt u in de IZZ zorgvacaturebank aan werkzoekenden laten zien hoe uw organisatie omgaat met het thema gezond werken. Daarnaast krijgt u inzicht in het gebruik van fysiotherapie en psychische zorg door medewerkers in uw organisatie (meer of minder dan gemiddeld gebruik) en in het verzuimpercentage (openbare gegevens van Intrakoop). U kunt uw organisatieprofiel ook aanvullen met de medewerkers-tevredenheidsscore en met projecten en activiteiten rondom gezond werken (al dan niet van IZZ).
 • IZZ Zorggebruik Dashboard
  Stichting IZZ analyseert en publiceert jaarlijks cijfers over het zorggebruik onder zorgmedewerkers. Met een persoonlijk, online account op izzdashboard.onderzoek.nl kunt u inzicht krijgen in de zorggebruik cijfers van uw eigen zorgorganisatie (bij minimaal 25 zorgmedewerkers met een IZZ Zorgverzekering) en deze cijfers vergelijken met branchegenoten en de totale zorgsector.

Voor beide dient u een afzonderlijk online account aan te maken.

2.1 Doeleinden verwerking gegevens

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor:

 • Het aanmaken van een online account op izz.nl/zorgorganisaties, voor persoonlijke toegang tot ‘Mijn IZZ organisatieprofiel’. Het is mogelijk om met meerdere mensen dezelfde organisatie te beheren.
 • Het aanmaken van een online account op izzdashboard.onderzoek.nl, voor toegang tot de zorggebruik cijfers van uw eigen zorgorganisatie (bij minimaal 25 zorgmedewerkers met een IZZ Zorgverzekering).

2.2 Verwerkte persoonsgegevens

Voor de beschreven doeleinden worden de volgende gegevens verzameld en gebruikt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres (zakelijk)

2.3 Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat de gegevens die u verstrekt, worden bewaard totdat u uw gegevens wijzigt in uw online account of totdat u bij Stichting IZZ een verzoek indient voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens (zie paragraaf 7.2 en 7.3).

2.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Stichting IZZ verstrekt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 2.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. In het kader van ‘Mijn IZZ organisatieprofiel' worden uw gegevens gedeeld met een derde partij die ervoor zorgt dat uw gegevens op een veilig platform opgeslagen en bewaard worden. Dit geldt ook voor uw online account voor het IZZ Zorggebruik Dashboard. Met deze partijen (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 8).

3. Informatie van Stichting IZZ over Gezond werken in de zorg

Stichting IZZ werkt samen met zorgorganisaties aan het verbeteren van de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Dit doet IZZ met informatie, inzichten uit onderzoek en de praktijk, workshops en projecten, op het gebied van Gezond werken in de zorg. Als zorgorganisatie kunt u hiervan op verschillende manieren op de hoogte blijven.

3.1 Doeleinden verwerking gegevens

Stichting IZZ gebruikt de gegevens van zorgorganisaties voor de volgende doeleinden:

 • Verzending van de digitale IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de zorg (max. 10 keer per jaar)
 • Verzending van magazine Inzicht per post of digitaal (4 keer per jaar)
 • Verzending van magazine de Zorg per post (4 keer per jaar)
 • Verzending van de mailing IZZ Zorggebruik cijfers (1 keer per jaar)
 • Verzending van uitnodigingen en informatie in het kader van deelname aan projecten, kennissessies, leernetwerken en andere soorten bijeenkomsten

Bij deze informatieverstrekking heeft Stichting IZZ een gerechtvaardigd belang voor de verwerking van uw gegevens. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door dit te doen bij ontvangst van de betreffende informatie (via een afmeldlink in de e-mail), of door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met Stichting IZZ (zie paragraaf 10).

3.2 Verwerkte persoonsgegevens

Voor bovenstaande doeleinden verzamelt en gebruikt Stichting IZZ de volgende gegevens van contactpersonen bij zorgorganisaties:

 • Titel(s)
 • Voorletter(s)
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Organisatienaam
 • Postcode (zakelijk)
 • Huisnummer (zakelijk)
 • Straat (zakelijk)
 • Plaatsnaam (zakelijk)
 • E-mailadres (zakelijk)
 • Telefoonnummer

Deze gegevens worden opgeslagen in ons CRM-systeem.

3.3 Bewaartermijn persoonsgegevens

Stichting IZZ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit betekent dat uw gegevens worden bewaard totdat u bij Stichting IZZ een verzoek indient voor het wijzigen of verwijderen van uw gegevens (zie paragraaf 7.2 en 7.3).

3.4 Verstrekking aan derden

De gegevens van contactpersonen bij zorgorganisaties die door Stichting IZZ worden gebruikt voor de hierboven beschreven doeleinden (zie paragraaf 3.1), verstrekken wij alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de beschreven doeleinden. In het kader van de verzending van magazine Inzicht en magazine de Zorg worden uw gegevens gedeeld met een derde partij die ervoor zorgt dat u het magazine op het postadres van uw zorgorganisatie ontvangt. Voor de communicatie per e-mail maakt Stichting IZZ gebruik van de beveiligde e-mail marketing software van een externe partij. Met deze partijen (en andere verwerkende partijen) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten (zie paragraaf 8).

4. Community van IZZ

Via community.izz.nl hebt u toegang tot de Community van IZZ. In de community worden informatie, kennis en ervaringen uitgewisseld over Gezond werken in de zorg, de IZZ Zorgverzekering, het IZZ ledencollectief en projecten van IZZ waarbij medewerkers van zorgorganisaties betrokken zijn. De community stelt u in staat om mee te praten over deze onderwerpen. Deelname aan de community vindt plaats op uitnodiging door IZZ.

5. Contact met IZZ

Als u vragen hebt over onze website, informatie, projecten of diensten, of als u een wijziging wilt doorgeven in uw gegevens, kunt u per post, e-mail of telefoon contact opnemen met Stichting IZZ.

Voor de beantwoording van vragen per telefoon kunnen wij gebruik maken van de ondersteuning door een derde partij. Deze partij neemt telefoongesprekken op om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Met deze derde partij hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten (zie paragraaf 8).

6. Cookies op izz.nl

Op de website izz.nl maakt Stichting IZZ gebruik van verschillende cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die met de pagina’s van de website worden meegestuurd. Cookies worden gebruikt voor de technische werking van de website, om webstatistieken te meten en voor onderzoek onder de bezoekers van de website. Het cookiebestand wordt op uw computer opgeslagen en bij een vervolgbezoek aan izz.nl herkend.

6.1 Functionele cookies op izz.nl

De op izz.nl gebruikte functionele cookies plaatsen we altijd en zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u, indien gewenst, ingelogd kunt blijven op de website.

6.2 Analytische cookies op izz.nl

Naast functionele cookies plaatsen we ook analytische cookies. Deze cookies hebben als doel het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan izz.nl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekfrequentie, browsertype, bezochte pagina’s, of duur van de ‘gebruikerssessie’. Het IP-adres wordt geanonimiseerd.

De gegevens worden vervolgens gebruikt om de verschillende internetpagina’s te verbeteren en izz.nl beter op de gebruikerswensen te laten aansluiten.

6.3 Wijzigen van cookies

Het is mogelijk om cookies uit te zetten. De wijze waarop u dit kunt instellen, is afhankelijk van de internetbrowser die u gebruikt. Let op: als uw internetbrowser geen (functionele) cookies accepteert, werken sommige delen van de website niet goed.

6.4 Google Analytics

Stichting IZZ maakt gebruik van Google Analytics voor het analyseren van websitegedrag. We hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Gegevens worden door Google niet met derden gedeeld en verzamelde gegevens worden geanonimiseerd en versleuteld.

7. Rechten t.a.v. uw persoonsgegevens

Stichting IZZ is op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en respecteert deze. Hierna wijzen wij u op uw rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op bezwaar
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

7.1 Recht op inzage

Wij houden uw gegevens graag actueel. Als u wilt weten welke gegevens Stichting IZZ van u heeft, dan kunt u ons om een opgave vragen via privacy@stichtingizz.nl. Wij zullen u dan binnen twee weken een overzicht van uw gegevens verstrekken.

7.2 Recht op rectificatie en aanvulling

Als u een online account hebt aangemaakt op izz.nl/zorgorganisaties, voor persoonlijke toegang tot ‘Mijn IZZ organisatieprofiel’, dan kunt u uw gegevens hierin zelf inzien of wijzigen.

Hebt u een overzicht opgevraagd van uw gegevens via privacy@stichtingizz.nl en zijn uw gegevens daarin onjuist of onvolledig, dan kunt u per post, e-mail of telefoon om wijziging of bijwerking van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

7.3 Recht op vergetelheid

U hebt het recht om ‘vergeten’ te worden. Wilt u uw gegevens laten verwijderen, dan kunt u per post, e-mail of telefoon om verwijdering van de gegevens verzoeken. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw verzoek.

7.4 Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om een overzicht te vragen van de persoonsgegevens die Stichting IZZ van u heeft. Het betreft een overzicht in elektronische vorm. U kunt ons ook verzoeken om dit overzicht te verzenden voor gebruik door een andere partij.

7.5 Recht op bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Stichting IZZ of door één van onze verwerkers. U kunt uw bezwaar per e-mail of post kenbaar maken aan het FG-team van Stichting IZZ. Binnen twee weken ontvangt u een reactie op uw bezwaar.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de informatie van Stichting IZZ, door dit te doen bij ontvangst van de betreffende informatie (via een afmeldlink in de e-mail), of door per post, e-mail of telefoon contact op te nemen met Stichting IZZ (zie paragraaf 10).

7.6 Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting IZZ. Dit is het geval als de gegevens die wij van u hebben, mogelijk onjuist zijn, de verwerking onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking. Wij zullen dan tijdelijk of permanent stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan).

7.7 Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Dit is het recht op een menselijke blik bij besluiten die u betreffen. Mocht Stichting IZZ een besluit nemen op basis van automatisch verwerkte gegevens, met belangrijke consequenties voor u, dan hebt u het recht om te verzoeken om een nieuw besluit, waarbij een mens de gegevens heeft beoordeeld.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Stichting IZZ beschermt de persoonsgegevens die wij verwerken zo goed mogelijk. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, onder andere:

 • De toegang tot de persoonsgegevens is binnen Stichting IZZ beperkt tot de medewerkers die daar m.b.t. hun functie gebruik van moeten maken.
 • We sluiten verwerkersovereenkomsten af met partijen waarmee wij samenwerken bij de verwerking van persoonsgegevens (verwerkers). Hierin maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
 • De gegevensuitwisseling met verwerkers van persoonsgegevens vindt plaats via een beveiligde verbinding.
 • We maken gebruik van ZIVVER voor de beveiligde en versleutelde verzending van e-mails met persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind m.b.t. het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • We zijn aangesloten bij het AVG-programma van de Stichting AVG.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

  9. Nieuwe ontwikkelingen

  De tekst van dit privacy statement kan door ons worden aangepast, gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u izz.nl/zorgorganisaties bezoekt.

  10. Contact met ons opnemen

  Als u vragen hebt over het privacy statement of over de wijze waarop Stichting IZZ met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u per e-mail of post contact opnemen met het FG-team. Als u niet tevreden bent met de reactie op uw vraag of verzoek, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

  Stichting IZZ

  T.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming-team (FG-team)

  Christiaan Geurtsweg 3

  7335 JV Apeldoorn

  privacy@stichtingizz.nl


  Bekijk hier het Privacystatement van IZZ voor zorgmedewerkers.