Behoud jong zorgtalent

Jonge zorgmedewerkers hebben het zwaar. Hun mentale gezondheid neemt af en het verzuim neemt toe. Ook verlaten ze hun vak en de sector sneller dan voorheen. Op basis van een vooronderzoek heeft IZZ de aanpak Behoud Jong Zorgtalent ontwikkeld. Hiermee helpt IZZ zorgorganisaties en hun jonge medewerkers het goede gesprek te voeren over werkdruk en werkplezier. Zo werken we samen actief aan het behoud van jonge medewerkers voor de zorg. Dit traject is ondersteund met subsidie van Stichting A+O VVT en het O&O fonds GGZ.

Status
Afgerond

 

Inzichten

Meer verzuim onder jongeren

Jonge zorgmedewerkers (tot 35 jaar) verzuimen gemiddeld vaker en langer dan voorheen. Ook gebruiken ze meer psychische zorg dan hun oudere collega's en hebben ze vaak last van stress en burn-out klachten.

Genoeg aanleiding voor IZZ om de eigen data en onderzoeksgegevens over de gezondheid en het welzijn van jonge zorgmedewerkers onder de loep te nemen. Middels een vooronderzoek en gespreksrondes is de aanpak Behoud Jong Zorgtalent ontwikkeld met het doel om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken. Deze aanpak is binnen drie zorgorganisaties getoetst.

Jongeren interventies

Resultaten

De aanpak is getoetst in drie zorgorganisaties in de langdurige zorg (een ggz-organisatie en twee VVT-organisaties). Voor de start en na afloop van de aanpak is binnen elke organisatie een meting gedaan om de effecten te bepalen. Benieuwd naar de resultaten? Lees hieronder de meest opmerkelijke resultaten. Alle resultaten kun je lezen door onze factsheet te downloaden. 

  • 60% van de deelnemende jongeren geeft aan dat de aanpak een (positief) effect heeft gehad op het werkplezier
  • Jongeren bevelen de inzet van een buddy aan. Gemiddeld gaven ze deze aanbeveling een 8,5 op een schaal van 10
  • Zorgorganisaties ervaren meer inzicht in wat er speelt op het gebied van werkplezier en werkdruk, meer ontwikkelmogelijkheden voor zorgmedewerkers die als buddy willen werken en opgeleide gespreksleiders die breder binnen de eigen organisatie ingezet kunnen worden

Downloads

Benieuwd naar de aanpak Behoud Jong Zorgtalent en de behaalde resultaten?
Krijg inzicht in de knelpunten en kansen om jong talent te behouden voor jouw organisatie en de sector