Behoud jong zorgtalent

Het psychisch zorggebruik onder zorgmedewerkers tot 35 jaar is toegenomen. Ook zijn de  overloopintenties hoog. Aanleiding voor IZZ om onderzoek te doen naar de beste manier om jong zorgtalent te behouden. Dit traject wordt ondersteund met subsidie van Stichting Arbeidsmarkt -en Opleidingsbeleid VVT en het O&O fonds GGZ. 

Status
Lopend 

Inzichten

Meer verzuim onder jongeren

Jonge zorgmedewerkers (tot 35 jaar) verzuimen gemiddeld vaker en langer dan voorheen. Ook gebruiken ze meer psychische zorg dan hun oudere collega's en hebben vaak last van stress en burn-out klachten.

Genoeg aanleiding voor IZZ om de eigen data en onderzoeksgegevens over de gezondheid en het welzijn van jonge zorgmedewerkers onder de loep te nemen. Ook zochten we in vijf gespreksrondes naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

Jongeren interventies

IZZ ontwikkelt aanpak

De drie integreren we tot één interventie. Want uit onderzoek weten we dat een integrale aanpak van deze drie niveaus het meest effectief is. Op deze manier heeft de interventie niet alleen een gunstig effect op de jonge zorgmedewerkers, maar ook op hun ervaren collega’s. We toetsen de aanpak nu eerst in zorgorganisaties in de langdurige zorg (ggz, gehandicaptenzorg en VVT).

Downloads

Gezondheid en welbevinden van jongeren die werkzaam zijn in de zorg