Behoud jong zorgtalent

Hoe behoudt u jong zorgtalent? IZZ ziet dat het psychisch zorggebruik is toegenomen onder jongeren en dat de verloopintenties hoog zijn. Daarom hebben we in 2020 specifiek onderzoek gedaan naar de gezondheid en welzijn van jongeren in de zorg. Ook hebben we in vijf gespreksrondes gezocht naar een geschikte interventie om jonge zorgmedewerkers mentaal gezond te laten werken.

Wilt u de interventie Behoud jong zorgtalent in uw organisatie uitvoeren of meer informatie over het onderzoek? Neem contact met ons op.