Fysieke belasting

Zorgmedewerkers lopen door de aard van hun werkzaamheden meer kans op fysieke klachten. Hoe verlaag ik de lichamelijke belasting in mijn team? Zijn mijn medewerkers op de hoogte van het beleid en de hulpmiddelen? Hoe maak ik de gezondheid van collega's bespreekbaar? Het laag houden van de fysieke belasting is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Inzichten

Steeds meer gebruik van fysiotherapie

Het zorggebruik van zorgmedewerkers is een belangrijke gezondheidsindicator. Uit ons jaarlijkse onderzoek Zorggebruik blijkt dat het bezoek aan de fysiotherapeut in 2019 verder is gestegen van 36,4% (2018) naar 38,0%. Uit een praktijkproef van IZZ bleek dat arbeidsfysiotherapie vaak effectiever is dan reguliere fysiotherapie. Omdat de oorzaak van de klachten dan meer aandacht krijgt. En die oorzaken liggen bij zorgmedewerkers dus vaak in het werk.

Aan de slag

Wilt u de fysieke belasting verlagen en bespreekbaar maken in uw organisatie? Start dan met de IZZ aanpak InDialoog. Dit is een bewezen effectieve methode voor het voeren van een veilige dialoog en het creëren van een gezond en veilig organisatieklimaat. Ga met elkaar in dialoog over stellingen en werk toe naar oplossingen.