Samen Werken aan Gezond Werken

CAOP en IZZ werken samen om het verzuim en de uitstroom in de zorg terug te dringen. We hebben hiervoor de aanpak Samen Werken aan Gezond Werken ontwikkeld. Samen met zes zorgorganisaties. Met deze effectieve en uniforme aanpak kunnen zorgorganisaties gezond werken succesvol invoeren.

Status
Afgerond

 

Doel van de aanpak

Uit de Monitor Gezond Werken van IZZ blijkt dat 70% van de zorgmedewerkers bruist van de energie en zeer bevlogen is. Tegelijkertijd lijkt de rek er ook uit. Ze snakken naar een organisatieklimaat waarin werkplezier en werkdruk in balans zijn. Bovendien bereiken beleid en instrumenten om gezond te werken de zorgprofessionals vaak niet. De aanpak heeft als doel om het gat tussen bestuur, management en professionals te verkleinen en met elkaar in gesprek te gaan over gezond werken en wat daarvoor nodig is. Met de aanpak gaan organisaties in de zorg in zes stappen aan de slag om het verzuim en de uitstroom terug te brengen. 

Zelf aan de slag met de aanpak

De belangrijkste inzichten uit de pilot en het stappenplan staan in een overzichtelijke praatplaat. Met behulp van deze plaat kunnen organisaties zelf aan de slag met dialoogsessies. IZZ heeft jarenlange ervaring met het implementeren van een beleid voor gezond werken. We staan klaar om zorgorganisaties daarbij te ondersteunen. Neem contact op met Marc Spoek via marc.spoek@stichtingizz.nl