Druk op de SEH-professional

Samen met 19 Nederlandse SEH’s hebben we drie jaar onderzoek gedaan naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA). De ziekenhuizen hebben interventies geïmplementeerd om de psychosociale arbeidsbelasting te verlagen en er zijn leernetwerkbijeenkomsten gehouden. De eindresultaten van dit onderzoek zijn eind 2019 gepubliceerd.

Status
Afgerond

Inzichten

Het onderzoek

  • 28 deelnemende SEH’s deel (25% van alle SEH’s in Nederland). 
  • 358 initiatieven om de psychosociale arbeidsbelasting terug te dringen.
  • 15 SEH’s legden het volledige onderzoekstraject af.
  • Met gerichte interventies zijn het organisatieklimaat en de werkfactoren te verbeteren.
  • Gezondheidseffecten zijn nog niet goed meetbaar. Uit onderzoek is bekend dat dat meer tijd nodig heeft.

Aanbevelingen

De verbeteringen in organisatieklimaat, proces- en werkfactoren leiden uiteindelijk tot gezondere en vitalere medewerkers. Alle reden dus om op de ingeslagen weg door te gaan. Naast preventieve acties moeten óók interventies gericht op ondersteuning en behandeling van medewerkers met klachten worden ingezet. En het betrekken van medewerkers zal altijd de sleutel tot succes zijn.

Downloads

Psychosociale arbeidsbelasting op de SEH
Onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting op de SEH
Special over het onderzoek Psychosociale arbeidsbelasting op de SEH