Nieuws

In de geestelijke gezondheidszorg loopt de werkdruk steeds verder op. Een op de vier jonge medewerkers krijgt nu zelf psychische hulp.

In geen andere zorgsector lopen medewerkers zozeer op hun tandvlees als in de geestelijke gezondheidszorg. Een op de vijf psychologen, psychiaters en therapeuten voelde zich in 2022 emotioneel uitgeput, terwijl dat onder medewerkers van ziekenhuizen een op de tien bedraagt. De stijging in de ggz is opvallend; in 2021 voelde nog een op de zeven behandelaren zich uitgeput.

Bron: Trouw, 4 december 2023


Een en ander blijkt uit de jaarlijkse monitor van Stichting IZZ onder ruim 3500 medewerkers. Stichting IZZ is een collectief van werkgevers en werknemers, dat onder meer verzekeringen voor zorgmedewerkers regelt via VGZ en CZ.

Onder jonge ggz-medewerkers zijn de problemen het grootst, blijkt uit de monitor, waaraan ook de universiteiten van Utrecht en Leiden meewerken. Meer dan een kwart van hen (27 procent) heeft zelf psychologische hulp gezocht. Sommigen lopen bij de huisarts, anderen zijn in therapie bij een psycholoog of psychiater. Onder ziekenhuispersoneel is dat percentage veel lager (13 procent).

Herstelmomenten

Een belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk in de ggz is volgens IZZ het nieuwe financieringsstelsel dat in januari 2022 is ingevoerd. Voorheen declareerden behandelaren en therapeuten bij de zorgverzekeraar zowel de ‘directe tijd’ met de patiënt – zoals een therapiesessie – als de ‘indirecte tijd’, waarbij de patiënt niet aanwezig is. “Denk daarbij aan overleg met een collega of familieleden”, zegt Jan-Luuk de Groot, manager bij IZZ. “Op die momenten kun je als behandelaar even op adem komen, of je hart luchten na een zwaar gesprek.”

In het nieuwe stelsel, het zogeheten Zorgprestatiemodel (ZPM), declareren behandelaren alleen nog maar directe tijd. De vergoeding voor indirecte tijd is daarin verwerkt. Dat betekent minder administratie. “Maar daardoor dreigt het gevaar”, zegt De Groot, “dat instellingen de indirecte tijd oftewel de herstelmomenten uit het rooster schrappen om het geld dat ze daarvoor krijgen, aan andere zaken uit te geven. Dat gebeurt in stilte, maar het zorgt wel voor een constant hoge mentale belasting van behandelaren. De afkorting ZPM staat ook wel bekend als Zonder Plas Moment.”

 

Monitor Gezond werken in de zorg

Met de Monitor Gezond werken in de zorg onderzoekt IZZ jaarlijks hoe medewerkers werken in de zorg ervaren en welk verband er is met hun gezondheid en welzijn. Dit doen we in samenwerking met de Universiteit Leiden en Universiteit Utrecht. In 2023 onderzochten we hoe gezond zorgmedewerkers hun werk kunnen doen, wat hun verloopintenties zijn en welke impact mantelzorg op hun gezondheid heeft.

Ziekteverzuim

Niet alleen overleg met collega’s maar ook het inwerken en begeleiden van jongeren valt onder indirecte tijd, en ook dat lijkt erbij in te schieten. “Jonge werknemers zeggen zelf dat ze een goede begeleiding missen. Ze voelen zich in het diepe gegooid en schrikken van de grote verantwoordelijkheid die ze vanaf het begin krijgen”, zegt Irene van der Fels, onderzoeker bij IZZ. “Dit is wellicht een belangrijke verklaring voor de vele psychische problemen in deze groep.”

De Groot: “Deze hoge mentale belasting is een belangrijke voorspeller van ziekteverzuim. Hier kun je op wachten. Ik hoop dat instellingen beseffen dat uitval uiteindelijk meer geld kost dan het inplannen van hersteltijd.”

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft geen signalen ontvangen over emotionele uitputting als gevolg van het nieuwe bekostigingsmodel. Hierin is de indirecte tijd net zo belangrijk als in het oude model, laat de toezichthouder weten. Die hoeft alleen niet meer apart te worden gedeclareerd omdat “dit tijdschrijven als erg belastend werd ervaren.”

Beroepszaak

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) maakt zich ernstige zorgen over de hoge werkdruk en uitval. Voorzitter Niels Mulder noemt onder meer het personeelstekort en de wachtlijsten als oorzaken, maar het Zorgprestatiemodel speelt volgens hem ook een rol. Niet omdat medewerkers minder kans krijgen om te herstellen, maar omdat de vergoeding voor deze indirecte tijd, die de NZa vaststelt, niet kostendekkend is.

Dat leidt volgens Mulder tot hogere productienormen voor behandelaars. Psychiaters moeten meer patiënten behandelen om dezelfde opbrengst te halen. “Het lijkt me geen verrassing dat dit de werkdruk en het verzuim verhoogt. Samen met andere organisaties hebben we daarover recent een beroepszaak gestart tegen de NZa.”

 

Lees ook het artikel in Skipr: Werkdruk in ggz hoogste van hele zorgsector

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

Hoe gezond is het organisatieklimaat binnen je zorgorganisatie al? Hoe werkt de organisatie aan instroom en behoud van medewerkers? En waar zou je graag advies over willen? Onze adviseurs zijn jouw sparring partner over gezond werken in de zorg. Ze hebben veel ervaring met en data over gezond werken in de zorg. Niet alleen door onze onderzoeken maar ook door de gesprekken en trajecten die we met zorgorganisaties houden. In het adviesgesprek formuleer je samen zo scherp mogelijk de hulpvraag. Na het gesprek ontvang je een voorstel hoe IZZ verder kan helpen.

Wij vinden gezond werken in de zorg heel belangrijk, daarom is dit adviesgesprek geheel gratis en vrijblijvend.

Veerkracht in de zorg

IZZ Zorgverzekering 2024

In welke branche je ook werkt, als zorgmedewerker kun je wel wat hulp gebruiken. Om veerkrachtig te blijven onder druk. En snel te herstellen als het toch even mis gaat. Met de collectieve IZZ Zorgverzekering, voor alle mensen in de zorg en welzijn, én hun gezinsleden.

 

  • Ruime vergoedingen voor fysio en psychische hulp
  • Eigen risico compensatie tot €385 bij post covid en PTSS
  • Vergoeding mindfulness bij burn-out tot €350
  • Tot 20% korting op de aanvullende verzekeringen 

IZZ nieuwsbrief Gezond werken in de Zorg

Onze digitale nieuwsbrief is gericht op professionals die zich bezighouden met Gezond Werken in de Zorg en verschijnt circa 12 keer per jaar.

Aanmelden