Nieuws

IZZ, PGGM en FWG lanceren Preventieplan voor zorgmedewerkers

Stichting IZZ, Coöperatie PGGM en Stichting FWG lanceren het ‘Preventieplan voor zorgmedewerkers’, om meer medewerkers voor de zorg te behouden en daarmee de zorg zelf eerst gezond te maken. In vier jaar tijd gaan zij voor een kwart minder uitval en ongewenste uitstroom van zorgmedewerkers. Zij bundelen hun krachten met andere relevante organisaties die de zorg bedienen, zoals Vernet en PGGM&CO. Die steunen het plan al en willen ook snel werk maken van het oplopend verzuim en ongewenst verloop in de zorg. Uitvoering van dit preventieplan levert in potentie 11.000 extra handen op voor de zorg en een besparing van 1 miljard euro. De initiatiefnemers roepen daartoe demissionair minister Tamara van Ark op om dit preventieplan ook te steunen en onderdeel te maken van het Nationaal herstelplan voor de zorg.

'Met dit plan staan we in de startblokken om verzuim en verloop in de zorg flink terug te dringen.'

Roland Kip, directeur IZZ

Antwoord op recente oproepen

Het Preventieplan voor zorgmedewerkers is een antwoord op en inpasbaar binnen de recente ideeën voor het Nationaal herstelplan voor de zorg, het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’, het Digitaal Deltaplan voor de Zorg en het Schadefonds voor de zorg. Ook komt het tegemoet aan eerdere oproepen vanuit werkgevers- en werknemersorganisaties. Want het biedt een concrete, direct toepasbare aanpak voor het behoud van zorgmedewerkers zelf.

In de startblokken

Roland Kip, algemeen directeur van IZZ: ”Met dit preventieplan staan we in de startblokken om het huidige verzuim en ongewenste verloop in de zorg flink terug te dringen. Het is een mijlpaal dat verschillende relevante organisaties nu hun krachten en data bundelen om samen écht werk te maken van een gezonde zorgsector. Een gezonde zorgsector is goed voor de patiënt én voor de zorgverlener. We roepen meer organisaties op om zich hierbij aan te sluiten en dat gaat ook vast gebeuren. Natuurlijk hopen we ook dat demissionair minister Tamara Van Ark snel met een positieve reactie komt.”

Edwin Velzel, CEO van PGGM: “PGGM is diep geworteld in de zorg en welzijn sector. Willen we in de toekomst voldoende handen aan het bed, dan moeten we werken aan meer werkplezier en minder ziekteverzuim. Daar kunnen we onder andere met onze data aan bijdragen. En hoe lager het verzuim bovendien, hoe lager de arbeidsongeschiktheidskosten. Geld dat anders niet in de pensioenpot komt.”

Dubbele preventie

De landelijke aanpak richt zich op behoud van werknemers voor de werkgevers én voor de zorgsector. Bestaande initiatieven worden verbonden en alle benodigde partijen -werkgevers, werknemer- en werkgeversorganisaties, overheden, financiers en de samenleving- leveren een concrete bijdrage. Bijvoorbeeld met regionale organisatie van loopbaanontwikkeling voor zorgmedewerkers, invoering van een preventiebudget of beloning van zorgorganisaties voor behoud van hun medewerkers. IZZ, PGGM en FWG stellen hun kennis en data beschikbaar om het verzuim en verloop van zorgorganisaties landelijk, regionaal en binnen de organisatie in kaart te brengen en te verbeteren.

Steun

Van de overheid vragen de initiatiefnemers -naast steun voor de uitvoering van dit plan- om investering in een campagne voor bewustwording binnen de sector en in opleiding en ontwikkeling van zorgmedewerkers. De nadere uitwerking en uitvoering van het preventieplan gebeurt in samenwerking met de sociale partners. Organisaties die het Preventieplan voor zorgmedewerkers willen steunen en eraan willen meewerken en/ of zorgorganisaties die hun verzuim en ongewenst verloop willen terugdringen, kunnen contact opnemen via info@preventieplanvoorzorgmedewerkers.nl

Regionaal starten

De initiatiefnemers van het preventieplan willen op korte termijn in enkele regio’s starten. Commitment van en samenwerking met de cruciale partijen zijn daarin van doorslaggevend belang en moeten verder worden verkend.

 

Steun het preventieplan

Wilt uw organisatie het Preventieplan voor zorgmedewerkers ook steunen en/of eraan meewerken? Of wilt uw zorgorganisatie het verzuim en ongewenst verloop terugdringen? Neem dan contact op via info@preventieplanvoorzorgmedewerkers.nl

Downloads